Arkiv - Gamle Nyheter

01.06.2021 – Oppstart høst 2021

Vi forventer en normal oppstart på kurssesongen til høsten igjen uke 38 med svømmeopplæring i skolebassengene på Alværn og Myklerud. Påmelding begynner mandag samme uke som skolestart. For de som er i Medley-gruppa planlegger vi et fullverdig opplegg i ett eller begge skolebassengene avhengig av antall påmeldte.

Slik vi opplever situasjonene med vedlikehold av Sunnaasbassenget står det nok ikke klart til sesongstart. Derfor vil treningene for de eldre fortsette på Bølgen i Drøbak også til høsten.

Folkebadet og voksensvøm starter opp så snart Sunnaasbassenget står klart.

Som alle forstår, må vi selvfølgelig ta forbehold om smittesituasjonen.

 

02.03.2021 – Årsmøte 2020 saksliste og dokumenter er lagt ut

Årsmøte for 2020 avholdes onsdag 10/3-21 på Alværn ungdomsskole kl.18:30-20:00. Det ser ut til at vi vil avholde årsmøte som normalt, men med litt mer avstand. Alle dokumenter til årsmøte finner du her. Påmelding til årsmøte gjørs til styret@sjostjerna.com i god tid før dagen og senest helgen før.

 

09.02.2021 – Oppstart svømmeopplæring denne uka

Etter mye frem og tilbake starter vi nå endelig opp kurssesongen med svømmeopplæring i skolebassengene på Myklerud og Alværn. Vi følger samme smittevernregler vi hadde sist sesong med renhold, avstande/munnbind og færrest mulig samlet i store grupper. Vi ønsker derfor ikke å ha foreldre i svømmehallen. Vi har mange instruktører på hvert kurs og opplæring vil foregå i trygge omgivelser. Det er allikevel viktig at foreldre er tilgjengelig på oppgitte telefon om det skulle være nødvendig å komme i kontakt.

Det er viktig at alle møter presist til timen. Tiden oppgitt i kursoversikt er ferdig skiftet i svømmehallen. Beregn derfor tid til garderobe og hold god avstand til hverandre. Husk at dere selv har ansvaret for egne ting i garderoben. På Alværn er det dobbelt med jente- og guttegarderober, og vi vil veksle på å bruke de til annenhver kurstime for å redusere kontaktpunkter. På Myklerud er det kun enkle jente- og guttegarderober, og her er regelen at nyankomne slipper inn i garderobe 10 minutter før kursstart, så de som avslutter kurs rekker å komme ut av garderobe for å redusere antall treffpunkter.

 

13.01.2021 – Årsmøte Sjøstjerna SLK for 2020

Årsmøte planlegges avholdt onsdag 10/3-21 på Alværn ungdomsskole kl.18:30-20:00. Om koronasituasjonen fortsatt ikke er under kontroll, vil årsmøte bli avholdt som videokonferanse. Saker til årsmøte må være levert inn til styret@sjostjerna.com innen 24/2. Påmelding til årsmøte gjørs også til denne adressen.

 

12.01.2021 – Nedstengingen av alle organiserte fritidsaktiviteter på Nesodden forlenges

Kommuneoverlegen har i samråd med kriseledelsen i Nesodden kommune vedtatt å forlenge nedstengingen av alle organiserte fritidsaktiviteter til og med mandag 18. januar i henhold til Smittevernloven §4.1.

Dette med bakgrunn i smittesituasjonen lokalt, og de nasjonale anbefalingene om at alle arrangementer anbefales utsatt til etter 19. januar: Oversikt over nasjonale tiltak fra januar 2021 - regjeringen.no

 

02.12.2020 – Sunnaas store basseng stengt 1. halvår 2021

Følgende melding er kommer fra Sunnaas:

Vi må dessverre varsle at store basseng forblir stengt hele første halvår 2021.

Skadeomfanget på bassenget viser seg å være større enn først antatt. Vi forbereder nå dokumenter og skadebeskrivelser slik at oppdraget kan legges ut på anbud, i tråd med regelverk om offentlige anskaffelser. Dette er en omfattende, men nødvendig, prosess som gjør at det vil ta lengre tid å utbedre skadene på bassenget og følgeskadene i bygget enn det vi varslet i høst.

Vi beklager de ulempene dette medfører for dere som våre leietagere.

Sjøstjerna vil forsøke å opprettholde alle pågående aktiviteter også til neste år. Vi er veldig opptatt av å sikre rekrutering og vil vurdere dagens treningstilbud og eventuelle utvidelser til den gruppen som kan svømme crawl. Om noen har tilbakemeldinger på aktiviteter de allerede deltar på eller innspill til forbedringer, setter vi pris på å høre det til styret@sjostjerna.com.

 

04.11.2020 – Oppstart av nye kurs ut året

Som alle vet kommer vi ikke i gang igjen på Sunnaas på denne siden av året og vi vet heller ikke hvordan det ser ut over nyttår. Vi håper bassenget åpner og ting kan normaliseres. For at ikke alt skal stoppe opp ønsker vi å gi alle med svømmeglade barn et alternativt svømmetilbud tilsvarende det vi tilbød på Sunnaas:

·         Alværn torsdager kl.19:30-20:10 (erstatter S3 - Medley og S33 - Trening) med oppstart 12/11 og varighet 5 uker med siste gang 10/12

·         Myklerud onsdager kl.19:35-20:15 (erstatter S31 og S32 - Selungen Crawl) med oppstart 11/11 og varighet 5 uker med siste gang 9/12

For påmelding send du en mail til styret@sjostjerna.com og merker med fullt navn, fødselsdato og adresse på kursdeltaker. Grunnet plassbegrensninger er det først til mølla som gjelder. Endelig bekreftelse blir sendt ut til alle påmeldte i løpet av helgen.

 

21.10.2020 – Sunnaas svømmehall stengt ut året

Her er siste nytt fra Sunnaas Eiendom:

Store basseng er foreløpig stengt ut 2020.

Det ble i høst avdekket større skader i store basseng i forbindelse med planlagt vedlikehold. I samarbeid med eksterne rådgivere har vi gjennomgått skadeårsak- og omfang og ser dessverre at det er behov for å utbedre flere av skadene før bassenget kan åpnes igjen.

Vi jobber nå med å få klarhet i når dette arbeidet kan utføres. I beste fall vil bassenget være klart til bruk etter nyttår, men åpningen kan bli ytterligere utsatt.

Mer informasjon kommer så snart vi vet mer. Oppdatert informasjon vil også være tilgjengelig på sunnaas.no

Beklager ulempene dette medfører. 

 

10.09.2020 – Status bassenger på Nesodden

Skolebassengene på Nesodden åpner igjen denne uka. Alle våre kurs starter først etter høstferien uke 41.

Sunnaasbassenget vil ikke åpne før tidligst uke 42.

 

19.08.2020 – Forsinket oppstart

Alle bassengene på Nesodden vil være stengt inntil videre. Dette betyr at oppstart denne kurssesongen blir senere enn planlagt. Vi kommer tilbake straks vi vet noe mer. For våre svømmetreninger jobber vi med alternativer og involverte vil bli informert straks vi vet noe.

Utendørsstevnet Nesodden Rescue 2020 går av stabelen som planlagt til helgen lørdag 22/8. Her er informasjonsskriv alle deltakere skal ha lese igjennom før stevnet. Ta kontakt med smittevernansvarlig om du er usikker på hvilken kohort du tilhører. Alle skal ha en gruppetilhørighet.

 

12.08.2020 – Ny sesong med begrensninger

Situasjonen i forbindelse med koronasmitte er for tiden høyst usikker. Slik det ser ut nå vil vi måtte kjøre våre kurs med begrenset belegning. Vi må legge inn mer tid mellom de forskjellige kurstimene for å begrense antall personer som kommer i kontakt med hverandre og tid for rengjøring mellom hver kurstime.

Skolebassengene på Alværn og Myklerud vil åpne som normalt og kurspåmelding er nå tilgjengelig på tryggivann.no med forbehold om nedstengning.

Sunnaasbassenget vil ikke åpnes for publikum før i siste halvdel av september. Vi kommer tilbake med mer informasjon straks vi vet mer. Styret jobber med alternative treninger for Satsningsgruppa og vil informere så snart noe er klart.

 

09.03.2020 – Koronasmitte Sunnaasbassenget

På denne linken https://www.sunnaas.no/beredskap finner du oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset: enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell. Vi holder jevnlig kontakt med Sunnaas og kommunelege, og vil umiddelbart informere om en eventuell stengning.

Siste: Sunnaas og alle skolebasseng på Nesodden er stengt med umiddelbar virkning. Kommuneoverlege ønsker at idretten avlyser alle gruppeaktiviteter inntil ny beskjed. Folkebadet er stengt i dag.

 

23.01.2020 – Kurstilbud for vårsesongen 2020 runde 2 er klart

Kursprogrammet for vårsemesteret runde 2 er oppdatert og klart for påmelding. Velg kurstilbud for mer informasjon.

 

23.01.2020 – Årsmøte for 2019 i Sjøstjerna

Årsmøte for 2019 i Sjøstjerna avholdes onsdag 4. mars kl.18:30 på Alværn ungdomsskole. Det vil bli merket på hovedinngangsdøren hvilket klasserom det skal være på.

Saker du ønsker å ha behandlet må være styret i hende 2 uker før årsmøte, altså innen 19.februar.

Vi ønsker tilbakemelding på om du kommer.

 

04.01.2020 – Sesongstart vår 2020 starter neste uke

Ny sesong starter mandag. Vi har flere plasser igjen på de fleste av våre kurs og minner foreldre om viktigheten av ikke bare å lære barn å svømme, men også gleden av å bli en gode svømmer. Har ditt barn forsøkt flere idretter og ikke funnet det rette, er kanskje svømming og livredning det dere søker. Vi ønsker å skape vinnere på flere plan.

Folkebadet starter mandag 6/1, men blir dessverre stengt lørdag 11/1 grunnet internstevne.

 

21.11.2019 – Sjøstjerna 30 år markeres på NIF-huset 11/1-2020

Sjøstjerna SLK ble opprettet 18/10-1989 og ble 30 år i år. Dette markeres med enkel bevertning på NIF-huset, Berger stadion lørdag 11/1-20 kl.18:00.

Alle våre medlemmer i klubbdelen som deltar på aktivitetene S3, S33 og oppover med foreldre, samt voksne og instruktører som har eller har hatt tilknytning til Sjøstjerna ønskes velkommen. Vi ber om at de som kommer sender en mail til styret@sjostjerna.com med antall for en viss kontroll med innkjøp.

Vel møtt!

 

17.08.2019 – Årets utendørsstevne Nesodd-Rescue 2019 på Helvik siste helg i august

Sjøstjerna arrangere for 4 år på rad utendørs livredningsstevne Nesodd-Rescue 2019 på Skolkelfallsletta fra kl.8:30 og Helvikstrand fra 11:00. Alle svømmedyktige er velkomne til å delta og se på. Se her for mer informasjon.

 

15.08.2019 - Velkommen til en ny sesong med svømming og livredning på Nesodden

Sjøstjerna benytter kursportalen tryggivann.no (Norges Svømmeforbund sin svømmeskole) til kurspåmelding. Her må dere opprette en bruker dersom dere ikke allerede har, og all påmelding vil framover skje herfra. Kursstedene vil fortsatt være Sunnaas, Alværn og Myklerud.

Kursinnhold er lagt opp etter Trygg-i-Vann sin progresjonsstige, som du kan finne mer informasjon om det på Norges Svømmskole. Observer oppstart alle kurs er uke 37 i år og påmelding starter tirsdag 20/8. Uke 39 og 40 (høstferie) er det ingen kurs grunnet EM i livredning der mange av våre instruktører deltar.

Folkebadet starter opp lørdag 31/8 og er deretter åpent mandager og lørdager med stengt når skolefri (uke 40). Observer våre fordeler ved medlemskap i Sjøstjerna (venstremeny: Registrering: Medlemskap) - for mer informasjon og parkering se her.

En full oversikt med beskrivelse av våre kurs finner du ved å trykke her (Kurstilbud).

For deg som kan svømme finner du mer informasjon om trening innen svømming og livredning for barn, ungdom og voksne ved å trykk her (Trening).

01.04.2019 - Kurstilbud utvidet med ytterligere ett kurs
Vi har nå åpnet for kurs A43 Pingvin (svømmeperfeksjonering) på Alværn 18:45-19:25

18.03.2019 - Bli tryggere i vann før ferien - se våre nye kurstilbud
Vi forlenger kurssesongen gjennom en ny kursperiode fra påske til sommeren. For å se kurstilbud og melde deg på velger du Kurstilbud i hovedmeny over.

13.02.2019 - Årsmøte Sjøstjerna 2019 13. mars
Klubbens årsmøte blir avholdt på Alværn ungdomsskole onsdag 13. mars 2019 kl 18:30.
Saker må være styret i hende senest 27. februar 2019.

01.08.2018 - Påmelding for denne sesongen starter 13. august
Påmelding for denne sesongen starter mandag 13/8-18 og følger skoleruta (stengt basseng når skolefri).

30.07.2018 - Velkommen til en ny sesong med svømming og livredning
Sjøstjerna benytter nå kursportalen
tryggivann.no (Norges svømmeforbunds svømmeskole) til påmelding på våre kurs. Her må dere opprette en bruker dersom dere ikke allerede har, og all påmelding vil framover skje herfra. Kursstedene vil fortsatt være Sunnaas, Alværn og Myklerud.

14.08.2017 - Påmelding til kurs og klubb er nå åpen
Velkommen til en ny svømmesesong med oppstart uke 38 for alle våre kurs. Klubbdelen starter opp litt tidligere. Du melder deg på for høst 2017 ved å velge påmelding til venstre. Om du ikke får opp påmeldingssiden trykk oppdater knappen rett nedenfor.
Folkebadet starter opp mandag 28/8 i Sunnaas svømmehall og er åpen for alle. Det gis medlemsrabatt og ditt medlemskap støtter også vårt arbeid. Se Folkebad i toppmenyen for mer informasjon.

06.08.2017 - Kurs-og klubbtilbud oppdatert
Våre hjemmesider er oppdatert for sesongen høst 2017 - vår 2018.
- For kurstilbud velger du Kurs i toppmenyen. Dette dekker svømmeopplæring og perfeksjonering, samt voksenkurs i crawl.
- For klubbtilbud velger du Klubb i toppmenyen. Dette dekker treningstilbud innen svømming og livredning, samt forklaring på satsningsgruppa - det er her barn og ungdom velg å ha svømming og livredning som sin idrett.
Vi jobber med en løsning for å effektivisere påmelding til kurs/trening, men foreløpig gjelder det samme som i fjor. Påmelding for denne sesongen starter natt til mandag 14/8-17 kl.00:01 (samme uke som skolen starter opp).

16.04.2017 - Folkebadet stengt 1. mai
Folkebadet er stengt helligdager og avsluttes mandag 29. mai 2017. Oppstart blir i månedsskifte august/september.

16.04.2017 - Årsmøte menyvalg til venstre
Her ligger alle papirer i forbindelse med siste årsmøte avholdt torsdag 9. mars kl.18:00.

02.03.2017 - Saksliste til Årsmøte
Årsmøte i Sjøstjerna nærmer seg. Trykk
her for saksliste.

14.02.2017 - Årsmøte i Sjøstjerna
Årsmøte i Sjøstjerna avholdes torsdag 9. mars kl.18:00 på Alværn ungdomsskole med inngang gjennom idrettshallen og deretter første klasserom til venstre. Saker du ønsker å ha behandlet må være styret i hende 2 uker før årsmøte, mao innen 23.februar.
Vi ønsker tilbakemelding på om du kommer.

22.01.2017 - Oppdatert terminliste
Ny terminliste for 2017 er nå lagt til i menyvalg til venstre.

14.01.2017 - Ikke Folkebad i dag
Det blir ikke Folkebad lørdag 14/1 grunnet klubbstevne på Sunnaas.

07.12.2016 - Ledige plasser vårsesong
Vi har flere ledige plasse på svømmeopplæring og svømmetrening for våren 2017 med oppstart uke 2. Velg Kurs eller Klubb i toppmenyen for å se våre tilbud.
Alle kurs er nå avsluttet, men treninger og Folkebad på Sunnaas fortsetter helt frem til siste uka før julaften. Siste åpningsdag er torsdag 22/12. Etter det er det stengt over jul med oppstart i uke 2.
Sjøstjerna ønsker alle sine medlemmer God Jul og Godt Nyttår!

03.10.2016 - Høstferie
Alle bassenger på Nesodden er stengt i høstferien fra og med mandag 3/10 til og med søndag 9/10. Det er ingen kurs, treninger eller Folkebad.

12.08.2016 - Toppmeny Kurstilbud splittet opp i Kurs og Klubb
Tidligere gikk man inn på Kurstilbud for å se alle kurs vi kan tilby barn, unbgdom og voksne. Dette er nå splittet opp i to nye menyvalg. Kurs inneholder alle svømmeopplæringstilbud og er egentlig uendret fra tidligere. Kursavgift er fortsatt kr.2000. Klubb inneholder det vi ønsker å skille ut som vår satsning på barn og ungdom. I praksis betyr det alle våre aktiviteter på Sunnaas (S31, S32, S33 og S21). Alle medlemmer av klubbdelen vil automatisk få tilbud om å fornye medlemskap ved sesongstart. Treningstilbudet vil utvides noe så det blir flere timer i sesongen. Derfor er også avgiften økt fra kr. 2000 til kr.3000. Vi ønsker at våre klubbmedlemmer skal kunne si at svømming og livredning er deres idrett!
OBS! For påmelding til kurs natt til mandag kl.00:01 15/8 kan det hende du må trykke refresh i browser (F5 på PC) eller åpne browser på nytt.

08.08.2016 - Hjemmeside oppdatert for ny sesong
For trening, kurs og påmelding se Kurstilbud i toppmeny.
For oppstart og tider folkebad se Folkebad i toppmeny.

13.03.2016 - Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes torsdag 31. mars 2016 på Alværn Ungdomsskole. Sak til behandling er lovendring av våre vedtekter som følge av endringer i NIFs lov. Forslaget krever 2/3 flertall. Trykk
her for å se forslag til nye lover. Gamle lover finner du i menyvalget Vedtekter til venstre.

12.03.2016 - FOLKEBAD avlyst grunnet klubbstevne i dag

06.02.2016 - Årsmøte Sjøstjerna for 2015
Årsmøte i Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb avholdes 3/3 kl.19.00 - 20:30 på Alværn ungdomsskole. Alle medlemmer er invitert til å delta, men styret må ha beskjed i forkant på deltagelse. Eventuelle forslag til årsmøte må være sendt styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet. Alle henvendelser til styret gjøres via mail styret@sjostjerna.com.
Foreløpige saker utenom fast agenda er tilpassning av vedtekter til nye lover fra idrettsforbundet.

23.01.2016 - NM i Livredning 2016
Sjøstjerna står som arrangør og har gleden av å invitere til NM i Livredning 15.-17. april i Sarpsborg svømmehall.
Noen viktige datoer:
- 15. februar frist preliminær påmelding (booking hotell og antall utøver)
- 20. mars frist endelig påmelding
Foreløpig program:
Fredag
INNSVØMMING/LAGLEDERMØTE
INNMARSJ OG OFFISIELL ÅPNING
200 m hindersvømming (obstacle swim)
50 m hinder
linethrow
PREMIEUTDELING
100 m tauing av dukke m/sf (manikin tow)
SLUTT
Lørdag
INNSVØMMING/LAGLEDERMØTE
100 m redningsmedley (rescue medley)
PREMIEUTDELING
50 m redning av dukke m/sf (manikin carry)
100 m redning av dukke m/sf (manikin carry)
50 m redning av synkering m/sf
PREMIEUTDELING
50 m redning dukke (manikin carry)
2 x 25 m bøyestafett
PREMIEUTDELING
100 m superlifesaver
SERC isolat
SERC førstehjelp
SLUTT
BANKETT M/PREMIEUTDELING ROOKIES, SERC OG NORGESMESTER
Søndag
INNSVØMMING/LAGLEDERMØTE
4 x 25 m medleystafett
4 x 25 m dukkestafett
INNSVØMMING
nordisk: #heat
nordisk: #semi
nordisk: #finale
PREMIEUTDELING
SLUTT
Alle henvendelser og spørsmål kan rettes til styret@sjostjerna.com.
Har du enda ikke meldt deg som frivillig ta kontakt i dag!

28.11.2015 - IKKE FOLKEBAD denne lørdagen grunnet livredningsstevne på Sunnaas
Folkebadet er dessverre stengt lørdag 28/11 grunnet Sjøstjerna livredningsstevne. Stevne starter kl.13 og avsluttes kl.16.

31.08.2015 - Oppstart ny kurssesong
Vi har fått beskjed om at Sunnaas og Alværn begge åpner i tide, men på Myklerud foregår reperasjon av garderobe og det forventes ikke klart før etter høstferien uke 40. Så oppstart Myklerud er foreløpig satt til onsdag 7/10.
Informerer samtidig om at Folkebadet denne sesongen også er åpent for ikke-medlemmer, men da blir inngang litt dyrere.

17.08.2015 - Påmelding til kurs er nå åpnet
Vel møtt til en ny kurssesong. Se Kurstilbud i toppmeny og velg Kurspåmelding i meny til venstre.

13.08.2015 - Start Folkebad
Folkebadet start utsatt til mandag 31. august da vi trenger lørdag 29. til en trneingssamling.

14.07.2015 - Ny sesongstart nærmer seg
Kurstilbud og Folkebad er oppdatert for ny sesong. Kurspåmelding er ikke mulig før natt til mandag 17. august kl.00:01. Folkebadet starter ikke før lørdag 29. august da vi trenger de første ukene til oppdatering av badevakter og kurs for nye instruktører.

17.05.2015 - Folkebadet er over, men Voksensvøm fortsetter
Som annonsert under Folkebad-banner er sesongen avslutte. Etter sterkt ønske fra flere på Voksensvømming mandager kl.19-20 vil dette fortsette 18/5 og 1/6 med Mette Lillebo som badevakt. Etter dette vil en eventuell fortsettelse bli avklart med badevakt fra gang til gang.

05.02.2015 - Årsmøte Sjøstjerna for 2014
Årsmøte i Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb avholdes 26/2 kl.18.30 - 20:00 på Alværn ungdomsskole. Alle medlemmer er invitert til å delta, men styret må ha beskjed i forkant på deltagelse. Forslag til årsmøte må være sendt til styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet. Alle henvendelser til styret gjøres via mail til styret@sjostjerna.com.

02.02.2015 - Påmelding til kurs for denne sesongen er stengt
De fleste av våre kurs er nå fulle og vi er godt i gang med siste del av vår-sesongen. All videre påmelding til kurs er derfor stengt. Tilbudet til voksne om egentrening crawl er fortsatt åpent. Om dette ønskes tas det direkte kontakt med styret@sjostjerna.com.

05.01.2015 - Mange påmeldte på Myklerud medfører nytt kurs
Grunnet stor pågang til kurset M31 blir vi nødt til å splitte dette opp i to kurstimer:
- Alle som gikk på M31 høsten 2014 fortsetter til samme tid kl.18:00-18:45. Dette kurset blir dermed en fortsettelse av fjoråret og navnsettes M32 (svømmeopplæring1).
- Alle nypåmeldte for våren 2015 starter kl.17:15-18:00 på kurset M31. Dette kurset blir et oppstartskurs i svømmeopplæring1.
Denne forandringen gjør at vi kan gi et best mulig tilbud til eksisternede og nye kursister. Vi håper dette ikke medfører for store problemer, men aksepterer selvfølgelig avmeldinger.

14.12.2014 - Voksenkurs og voksentrening crawl i Sunnaas svømmehall
Lyst til å lære noe nytt og samtidig få god trim på en skånsom måte for alle kropsdeler?
På voksenkurs crawl S41 vil du lære grunnleggende ferdigheter i crawl med sterkt fokus på linjeholdning. Oppstart er uke 2 og varighet er 10 ganger hver torsdag kl.21-22 og koster kr.1000. De som har fulgt høstens kurs og betalt kr.2000 har også betalt for vårsesongen.
Om du allerede kan crawl anbefales voksentrening crawl S42 med samme oppstartstid og sted. Dette koster kr.1000 og varer helt frem til sommerferien (ca. 20 ganger). Her også har flere fulgt høstens trening og betalt kr.2000, som også dekker vårsesongen.
Deltagere på voksenkurs kan også melde seg på voksentrening helt frem til sommerferien for kr.500 (ca. 10 ganger) ved å velge S42.

30.11.2014 - Lære å crawl for voksne
Vi planlegger å starte nytt crawlekurs for voksne rett over nyttår på torsdager kl.21-22 med oppstart 8/1. Er dette av interesse må du snarest gjøre påmelding på vår hjemmeside og velge kurs S41. For mer informasjon velg Kurstilbud i toppmenyen.

24.11.2014 - Siste kursuke høst-sesongen 2014
Vi går nå inn i siste kursuker på våre kurs og under er en oversikt over slutt-datoer:
- Myklerud onsdager (M31-M34) 3/12 (oppstart 7/1 2015)
- Alværn tirsdager (A21-A22) 25/11 (oppstart 6/1 2015)
- Alværn torsdager (A41-A45) 27/11 (oppstart 8/1 2015)
- Sunnaas onsdager (S31-S33) 3/12 (oppstart 7/1 2015)
- Sunnaas tirsdager (S21) 16/12 (oppstart 6/1 2015)
Alle deltagere på kurset S33 (Sunnaas onsdager kl.18:35-20:00) tilbys egentrening på de resterende onsdager 10/12 og 17/12 fra kl.18:35-20:00. Det vil være badevakt tilstede. Alle kurs over fortsetter til våren og avsluttes da med merketaking.
Folkebadet holder åpent til og med mandag 16/12 og lørdag 20/12 (oppstart mandag 5/1 2015).

31.08.2014 - Oppstart ny kurssesong for S31, S32 og S33 utsatt 1 uke
Sjøstjerna stiller med rekordmange på VM i livredning i år, deriblant våre to hovedinstruktører på Sunnaas onsdager. VM foregår sammtidig med opppstart av kurssesongen uke 38 og vi må derfor utsett oppstart av kursene S31, S32 og S33 til onsdag 24/9.

25.08.2014 - Problemer med kursregistrering siste døgn
Grunnet oppdatering av programmet for Kurspåmelding har vi hatt problemer fra i går kveld kl.16 frem til i dag kl.09. Har du registrert noen på kurs i denne perioden og ikke fått noen form for bekreftelse, må du dessverre gjøre registrering på nytt. Sørg for å gjøre refresh i din browser før du velger Kurspåmelding (øverste linje skal vise "Sjøstjerna SLK - KURSREGISTRERING (sist oppdatert 25.08.2014 kl.09:00)".

18.08.2014 - Påmelding ny sesong er nå åpnet
Sjøstjerna ønsker deg og dine velkommen til en ny svømme- og livredningssesong. Påmelding er nå åpen ved å velge Kurspåmelding i meny til venstre. For oversikt over alle våre kurs velger du Kurstilbud i toppmenyen.

16.06.2014 - Er du klar for en ny sesong?
Våre hjemmesider er nå oppdatert for sesongen høst 2014 - vår 2015. Påmelding til kurs starter natt til mandag 18/8-14 kl.00:01 (samme uke som skolen starter opp).

07.06.2014 - Avslutning svømmesesongen vår 2014
Sjøstjerna avslutter vårsesongen med et uhøytidelig svømme- og livredningsstevne på Sunnaas onsdag 11/6 med oppmøte kl.17. Send en mail til
styret@sjostjerna.com for påmelding.
Folkebadet er stengt for sommeren, men tirsdagstreninger vil fortsette helt frem til skoleslutt. En del av de eldre utøverene vil delta på MjøsSvøm neste helg og rundt 40 drar på treningsleir til Spania i begynnelsen av august - denne gangen sammen med landslaget i livredning.
Sjøstjerna avsluttet i dag opplæring av 12 nye instruktører i førstehjelp, så vi ligger godt i rute for en ny sesong med mange kvalifiserte instruktører. De fleste av våre instruktører har også skaffet seg sommerjobb på strendene rundt Oslofjorden. Styret ønsker dem lykke til og en god sommer til alle våre 490 medlemmer.

02.04.2014 - Sunnaas Folkebad stengt i hele påsken
Sunnaasbassenget er stengt i påskeferien, men grunnet forberedelser til NM i Livredning (25-27/4) holder bassenget stengt også lørdagen før påske 12/4.
Det vil bli mulig å ta de forskjellige
distansemerkene 25, 100, 200 (svømmeknappen), 500 og 1000 meter på Folkebadet fremover. Badevakten eller en utpekt av badevakt må bevitne prestasjon. Merker fåes kjøpt i kasse ved inngang og koster kr.50 per stykk.

17.03.2014 - Siste kursuke for de fleste av våre kurs
Vi går nå inn i siste kursuke på de aller fleste av våre svømmekurs med merketaking.
- Alle svømmekurs på Alværn avsluttes denne uken.
- Grunnet en stengning på Myklerud avsluttes alle kurs her først neste uke.
- På Sunnaas avsluttes alle onsdagskursene, men for deltakere på S33 vil det fortsatt være mulig med egentrening fra kl.18:30-20:00 på onsdager. S21 fortsetter frem til skolesommerferien. Følg med på Facebook og Sjøstjerna egentrening for løpende informasjon om åpningstider Sunnaas på onsdager.
Folkebadet holder fortsatt åpent frem til 17.mai med stengt i skoleferier.

06.03.2014 - Badstua på Sunnaas er i drift igjen
En herlig, men litt annerledes badstu er i drift igjen på Sunnaas. Mange på Folkebadet har savnet dette sterkt. Den nye badstua er nå helt flislagt med steamer som gir en en høy luftfuktighet.

21.02.2014 - Årsmøtet i Sjøstjerna nærmer seg
Årsmøte i Sjøstjerna avholdes onsdag 12. mars kl.18:00 på Alværn ungdomsskole med inngang gjennom idrettshallen og deretter første klasserom til venstre.
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmeldingen.
2. Behandle regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag og saker:
a, Revidering av vedtekter
4. Fremlegge forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år.
5. Valg av styre.
Vel møtt til alle våre medlemmer!

15.01.2014 - Årsmøtet i Sjøstjerna er satt til 12.mars kl.18 på Alværn ungdomsskole
Alle medlemmer er velkomne, men vi vil gjerne ha beskjed på forhånd om hvem som kommer. Eventuelle forslag/saker må være sendt styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.

22.11.2013 Oversikt sesongavslutning 2013
Her er en oversikt over siste kurskveld for høstsesongen 2013:
Sunnaas tirsdager - siste gang i år er 17/12
S21 (siste egentrening lørdag er 21/12)
Sunnaas onsdager - siste gang i år er 27/11
S31
S32
S33 (deretter egentrening kl.18:30-20:00 frem til 18/12)
Sunnaas torsdager - siste gang i år er 19/12
S411 (siste kurskveld er 9/1-2014)
S42
Myklerud onsdager - siste gang i år er 11/12 (grunnet 2 stengte kvelder)
M31
M32
M33
M34
Alværn tirsdager - siste gang i år er 26/11
A21
A22
Alværn torsdager - siste gang i år er 5/12 (gjelder alle kursene da noen ble stengt en kveld)
A41
A42
A43
A44
A45
Siste Folkebad og egentrening (kl.13-14 åpent for S33 og S21) lørdager er 21/12.
Siste Folkebad og Voksensvøm mandager er 16/12.
Både kurs og Folkebad starter opp vårsesongen 2014 i uke 2, der 6/1 er på mandag (se Kurstilbud i toppmeny for ditt kurs). De aller fleste kursister er påmeldt både høst og vår, og medlemskap gjelder for ett skoleår.
Observer at det også er mulig å melde seg på kurs for kun vårsesongen om plass. Det kan være plass selv om kurs er markert fullt. Send i såfall mail til styret@sjostjerna.com for forespørsel.

18.10.2013 Stengt Folkebad Sunnaas lørdag 19/10
Grunnet NM i Livredning må vi dessverre holde stengt klubbens time kl.13-14 og Folkebad kl.14-16 denne lørdagen 19/10 på Sunnaas.

11.10.2013 Sjøstjerna inviterer til crawlekurs og crawletrening for voksne
Det er i år besluttet å tilby voksne over 16 år som kan svømme, crawlekurs og crawletrening på Sunnaas storebasseng med oppstart torsdag 24/10.
Crawlekurset (torsdager fra kl.20-21) er med instruktører og vil strekke seg over 10 ganger av 1 time og koste kr.1500.
Referanse i påmeldingsskjema: S411. Samme kurs vil bli tilbudt til våren, da med referanse i påmeldingsskjema: S412.
Crawletrening (torsdager fra kl.21-22) er med treningsprogram og vil strekke seg over ca. 25 ganger og koste kr.2000.
Referanse i påmeldingsskjema: S42.
Påmelding gjøres ved å klikke på meny til venstre «Kurspåmelding» og velge ønsket kurs. Grunnet plassbegrensning er det først til mølla som gjelder. Du får beskjed om plass eller ikke før kursstart, så vær nøye med å skrive rett mailadresse.

01.10.2013 NM i Livredning 18-20/10
NM i Livredning foregår på
Sandbekken skole i retning Lillestrøm. Trykk her for fullt program og øvelser. Det blir overnatting fra fredag til søndag på skolen, så ta med liggeunderlag. All transport organiseres privat.
Alle deltagere til NM gis mulighet til følgende treningstider i Sunnaasbassenget: Folkebad m/egen bane mandager (18-20) + lørdager (14-16), torsdager (20-22) og klubbens time lørdager (13-14).

15.09.2013 Sjøstjerna kursoppstart høst 2013
Sjøstjerna ønsker alle kursister velkommen til en ny svømmeopplæringssesong. Oppstart er førstkommende uke i bassengene på Myklerud skole, Alværn ungdomsskole og Sunnaas sykehus. Nye lister er lagt ut og viser hvem som er påmeldt hvilke kurs. For å se lister velg Pålogging Kursister i meny til venstre. Bruker og passord er sendt ut i egen mail.
Det er fortsatt ledige plasser på flere kurs, spesielt de senere kursene på Alværn og alle kursene på Myklerud. Svømmeoplæring er bare en del av aktivitetene i Sjøstjerna. Vi tilbyr svømming som idrett for Nesoddens ungdom der det er mulighet for å lære flere svømmearter og livredning med trening og konkurranse. Vi har et godt miljø med plass til flere.

15.08.2013 Norge deltar på EM i livredning
EM i livredning for seniorer foregår i Haag Nederland fra i dag og frem til lørdag. Norge sender ned en tropp på 10 deltagere, hvorav hele 4 er fra Sjøstjerna. Her er bilde fra våre utøver før avreise på Gardermoen i morges (Mia - Gard - Andreas - Alexander). Trykk på bilde for full størrelse.

11.08.2013 Oppstart høstsesongen 2013
Sjøstjerna ønsker alle sine tidligere og nye medlemmer velkommen til ny svømmesesong på Nesodden. Minner om at vi ikke har automatikk i overføring av medlemskap og kurspåmeldinger fra forrige sesong. Derfor må alle melde seg på for ny sesong denne høsten på www.sjostjerna.com.
Kurspåmelding åpner denne mandagen 12. august kl.00:01. Vi følger skoleruta med påmelding for hele skoleåret bestående av i alt 20 kurstimer. Påmelding gjøres på vår hjemmeside ved å velge Kurspåmelding i venstre marg. For full kursoversikt og beskrivelse, velg Kurstilbud i toppmenyen.
Folkebadet starter opp lørdag 24/8 med de samme timene som forrige sesong. Velg Folkebad i toppmenyen for mer informasjon.
Nytt for sesongen er at det ikke lenger er tillatt med familiemedlemskap grunnet endret regelverk. Dette betyr at alle våre medlemmer må registreres enkletvis. Dette gjelder også Folkebadet.

02.06.2013 Våre Kurstilbud og Folkebad er oppdatert for neste sesong
Velg Kurstilbud eller Folkebad i toppmenyen for informasjon om den kommende sesongen høst-2013 og vår-2014.

20.05.2013 Sjøstjerna inviterer til Svømme/Livredningsstevne og Sommeravslutning lørdag 15/6

Svømme/Livredningsstevne m/oppvisning:
Sjøstjerna inviterer til et enkelt og uhøytidelig stevne uten aldersbegrensning. Stedet er Sunnaas svømmehall (se www.sjostjerna.com, velg Folkebad i toppmeny for veibeskrivelse) lørdag 15.juni kl.13:30 med innsvømning fra kl.13:00. Stevnet er antatt ferdig kl.16.

Øvelser:
Livredning individuelt
- 50 m redning av dukke
- 50 m redning av dukke m/sf
Livredning stafett
- 4x25 m medley
- 4x12,5 m dukkesvømming
Svømming individuelt
- 50 m crawl
- 100 m crawl
Oppvisning: Nordisk stafett om tid

Påmelding gjøres ved oppmøte, det er gratis og det blir ingen premiering. Ønsker en mail fra alle klubber 2 dager i forkant som sier hvor mange som kommer. Send også en mail om ingen kommer, så vi har muligheter til å planlegge.

Fra Sjøstjerna er alle deltagere på:
- Livredningskurset onsdager med siste gang 29/5
- Voksencrawlekurset torsdager med siste gang 23/5
- Svøm- og livredning tirsdager med siste gang 20/6
velkomne til å delta. Vi behøver ikke beskjed i forkant - det er bare å møte opp - husk badebukse!
Vi oppfordrer alle barn til å ta med foreldre.

Sommeravslutning med værforbehold:
Rett etter stevnet (senest kl.16) samles alle som har lyst - Sjøstjerne eller ikke - på Alværnstranda til grilling og mer bading. Sjøstjerna holder grill og hver enkelt tar med ønsket mat.

Velkommen til en spennende dag!

18.02.2013 Årsmøte i Sjøstjerna for 2012
Årsmøtet avholdes torsdag 14.mars kl.18:30-20:00 på Alværn ungdomskole. Årsmøtet er Sjøstjernas høyeste myndighet vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Eventuelle saker må være sendt styret skriftelig til styret@sjostjerna.com senest 2 uker før årsmøte, altså innen 28.februar.

30.01.2013 Crawlekurs for voksne torsdager kl.21-22
Sjøstjerna inviterer til crawlekurs for voksne over 16 år som kan svømme, men ønsker å lære eller videreutvikle crawl som svømmeart i Sunnaasbassenget (se Folkebad i toppmeny for kart). Det blir en progresjon i kurset hvor ulike teknikkøvelser kombineres for å lære en effektiv crawl med god pusteteknikk. Forutsetning for deltagelse er at du kan svømme minst 200m i valgfri svømmeart og er trygg i vann. Målet med kurset er at du skal kunne svømme crawl sammenhengende minst 100m. Kurset består av litt oppvarming på land med styrke øvelser fokusert rundt linjeholdning, deretter 45 minutter crawl og øvelser relatert til dette. Avslutningsvis blir det valgfritt/variert emne.
Kurset foregår 10 torsdager fremover ferdig skiftet i svømmehallen kl.21. Oppstart er rett etter vinterferien 28/2 med stengt i påske, Kristi himmerfartsdag og 16.mai. Antatt sluttdato er 30/5.
Pris for kurset er kr.1000 + obligatorisk medlemskap kr.100. Vi kan også tilby en pakkeløsning til de ivrigste bestående av beskrevet kurs og 10 timer Folkebad/Voksensvømming for kr.1500 (medlemskap kommer i tillegg). Påmelding gjøres i meny til venstre "Kurspåmelding" ved å velg ønsket voksenkurs.
Ta med svømmebriller og tettsittende badetøy. Vel møtt!

17.12.2012 Nytt år og ny svømmesesong
Nå er tiden inne for å melde ditt barn på svømmekurs for vårsesongen. Merk at flere av høstens fulltegnede kurs nå har ledige plasser.
Til informasjon så er de som fulgte høstens kurs automatisk påmeldt vårens og behøver ikke foreta seg noe ytterligere. (Betaling på kr.1700 + medlemskap dekker både høst og vår.)

25.11.2012 Siste kursuke høst og oppstart vår
Vi går inn i den siste kursuken før juleferien. Dette gjelder alle våre kurs, utenom S21 som vil fortsette frem til den siste uken før jul. Det blir ikke merketaking denne siste gangen, men tradisjonell Sjøstjerna-juleavslutning med klementiner og pepperkaker. Foreldre som ønsker, kan sitte i svømmehallen og se på dersom dette ikke forstyrrer kurset.
Samme kurs starter opp til samme tid vårsesongen allerede uke 2 (se Kurstilbud for oppstartstider). Vårsesongen strekker seg også over 10 ganger og avsluttes med merketaking for alle. Alle som har betalt for full kurssesong (kr.1700 + medlemskap) er automatisk påmeldt vårsesongen.
Sjøstjerna ønsker med dette alle sine kursister en rikitg god jul!

23.08.2012 Status kurs og Folkebad
Styret har tatt beslutning på å øke inngangsprisen på Folkebad/voksensvømming moderat. Ut fra besøkstall sist sesong gjør dette at vi går med tap, men ser viktigheten av å kunne opprettholde dette tilbudet til en overkommelig pris også for barnefamilier. Ny pris for Folkebad/voksensvømming for en svømmetime blir for voksne kr.70 og for barn/pensjonister kr.35. Informasjon om åpningstider finner du i toppmenyen Folkebad. Velkommen til sesongstart førstkommende lørdag.
Vår kurs i Alværn svømmehall begynner å fylles opp, men det er fortsatt god plass på Myklerud og Sunnaas. Kursene vil lukkes etterhvert som de blir fulle. Kursstart er uke 38.

08.08.2012 Oppstart høstsesong 2012
Sjøstjerna ønsker alle sine tidligere og nye medlemmer velkommen til ny svømmesesong på Nesodden. Minner om at vi ikke har overføring av medlemskap og kurspåmeldinger fra forrige sesong, derfor må alle melde seg på for ny sesong denne høsten.
Kurspåmelding åpner mandag kl.00:01 den 13. august (den uken skolen starter). Vi følger skoleruta med påmelding for hele skoleåret bestående av i alt 20 kurstimer. Påmelding gjøres ved å velge Kurspåmelding i venstre marg. For full kursoversikt og beskrivelse, velg Kurstilbud i toppmenyen.
Folkebadet starter opp lørdag 25/8 med de samme timene som forrige sesong. Velg Folkebad i toppmenyen for mer informasjon. Inngangspriser vil bli endret grunnet nesten en dobbling av leiekostnader på Sunnaas. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er avklart.

16.06.2012 Sommerstengt Sunnaasbasseng
Siste svømming i Sunnaasbassenget før sommerferien er lørdag 23/6.
Siste gang Hellvik seilforening var denne lørdagen 16/6.
Oppstart ny sesong er i august rundt skolestart.
Påmelding til våre kurs åpner mandag kl.00:01, samme uken som skolen starter.

24.04.2012  Crawlekurs/trening for voksne i Sunnaasbassenget
Sjøstjerna følger opp suksessen fra i fjor med crawlekurs/trening for voksne i Sunnaasbassenget torsdager fremover til og med 7/6. Oppstart blir førstkommende torsdag 26. april kl.20:30-21:30 med Tarjei Øvergaard som instruktør. Betaling blir 100 kr/gang og betales inn til konto: 1602.58.45734. Det er lagt opp til 6 ganger (26/4, 3/5, 10/5, 24/5, 31/5, 7/6). Obligatorisk medlmeskap i Sjøstjerna er på kr.100. Påmelding gjøres ved å melde deg på kurset S41.

23.04.2012  NM i Livredning vel overstått
Steinkjer Svømme og Liverdningsklubb stod som arrangør og har allerede lagt ut resultater på sin hjemmeside
SSLK.no. Sjøstjerna stilte med 26 utøver og 6 veteraner. I tillegg var det med 10 foreldre som skapte god stemning på tribunen. En stor takk til alle utøvere som gjorde dette til en spennende helg og alle foreldre som stillte opp og hjalp til når det trengtes. Siste oppdaterte resultatlister finner du her.

28.03.2012  Treningtider frem til NM 20-22/4
Følgende treningstiderer er satt opp fremover mot NM i Livredning:
- mandager kl.18:00-20:00 Folkebad - egentrening (livredning vanskelig)
- tirsdager kl.19:00-21:00 organisert trening
- onsdager kl.17:30-18:30 organisert trening
- torsdager kl.20:30-21:30 organisert trening
- lørdager kl.13:00-14:00 organisert trening
- lørdager kl.14:00-16:00 Folkebad - egentrening (livredning vanskelig)
Vi kommer til å ha de samme treningstider i påskeuka med stengt på lørdag Påskeaften og mandag 2.påskedag.

27.03.2012  Tilbud om svømmetrening til ungdommen
Sjøstjerna ser viktigheten av å kunne tilby Nesoddens ungdom svømme- og livredningstrening videre fremover. Derfor får de som i dag går på kursene S33 og S32 tilbud om trening i Sunnaasbassenget denne våren med trener. Oppstart blir allerede 28/3 ferdig skiftet i svømmehallen kl.18:30 med varighet 1,5 time. Det blir ikke trening i påskeuka. Dette tilbudet avsluttes uke 23 den 6.juni. Som en del av dette tilbudet kan deltagerene også delta på egentreninger lørdager kl.13-14 (klubbens time). Prisen er på kr.500 for hver deltager og det er ikke familierabatt.
Disse treningene er for ungdom som selv ønsker å trene svømming og livredning. Hensikten er å gjøre de gode nok til å kunne delta på våre klubbtreninger fra høsten av og bli aktivte medlemer i vårt klubbmiljø. Det vil under tiden bli arrangert internstevner på Sunnaas.
Om dette er av interesse send en mail til styret@sjostjerna.com. Det er plassbegrensning, så vi må ha beskjed i forkant.

16.03.2012  Årsmøtet for 2011 i Sjøstjerna er avholdt
Sjøstjerna opplevde rekordoppmøte på årsmøtet i går kveld med 30 stemmegivende hoder. Det viste seg at budsjett for 2012 dessverre var falt ut av kopierte regnskapsdokumenter. Årsmøtet godtok at det umiddelbart må distribueres ved at det legges ut på vår hjemmeside.
Se
Budsjett 2012 og Regnskap m/revisjonsrapport.
Det nye styret består av Martin Frøyhaug, Lars Fredrik Hautau, Mette Lillebo, Tarjei Øvergaard og Trond Løkstad. Ungdommen kommer sammen og velger selv en ungdomsrepresentant.
Det nye styret takker avgående styre for innsatsen i året som er gått!

06.03.2012  Myklerud svømmehall åpen igjen
Befaring sist torsdag gikk bra og svømmehallen er åpen igjen. Det blir vanlig kurs fra og med denne uken. Alle kursdeltagere vil også bli informert på mail om dette.
Godt over halve vårsesongen er allerede passert. Vi vurdere alternative løsninger for å kunne gi våre kursdeltagere et fullverdig tilbud på 10 ganger også denne sesongen. Dette må først avklares med instruktører og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er gjort. Inntil videre er det onsdagskurs på Myklerud.

01.03.2012  Agenda til Årsmøte i Sjøstjerna 15. mars kl.19:15-21
Her er
Agenda, Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 til Årsmøtet.
Det presiseres at kun frammøtte har stemmerett på Årsmøtet og fullmakt fra ikke-frammøtte aksepteres ikke - i henhold til gjeldende praksis.
Videre understrekes at familiemedlemskap regnes som en enkel stemme.

27.02.2012  Myklerud svømmehall stengt også denne uken
Det vil være befaring i Myklerud svømmehall førstkommende torsdag 1/3. Det blir med andre ord ingen svømming denne uken.
Ny informasjon vil bli lagt ut så snart vi vet noe mer.

24.02.2012  NM i Livredning 2012 er i Steinkjer
Styret i Sjøstjerna har bestemt at det blir en egenandel på kr.1500 for deltagelse i NM. Dette dekker alle utgifter i forbindelse med reise, overnatting og mat, samt deltakeravgifter. Overskytende beløp dekker klubben. Sjøstjerna tilbyr en foresatt per deltager samme egenandel. Påmelding gjøres helst til trener, men spørsmål kan også rettes til styret@sjostjerna.com. For foreløpig program trykk
her.

17.02.2012  Årsmøte i Sjøstjerna
Årsmøtet avholdes den 15. mars kl.19:15-21 på Sunnaas (møtes i resepsjon). Årsmøtet er Sjøstjernas høyeste myndighet vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Eventuelle saker må være sendt styret skriftelig senest 2 uker før årsmøte, altså innen 1. mars. Av hensyn til valg av lokaler og enkel bevertning må vi ha tilbakemelding om hvem som kommer innen 1. mars. For saker og deltagelse bruk e-post til styret@sjostjerna.com.

14.02.2012  Myklerud svømmehall stengt over vinterferien
Siste nytt i saken er at bassenget vil være stengt til over vinterferien. Full rengjøring vil skje i løpet av vinterferien og oppstart er forhåpentligvis uke 9 (onsdag 29/2). Ny informasjon vil bli sendt ut så snart vi vet sikkert.

16.01.2012  Myklerud svømmehall stengt inntil videre
Planlagt oppstart svømmekurs i Myklerudbassenget onsdag 11/1 er utsatt grunnet problemer med ventilasjonsanlegget. Ny informasjon vil bli sendt ut så snart vi vet noe mer. Vi beklager dette, men det er lite vi kan gjøre med det.

05.01.2012  Godt Nyttår til alle våre medlemmer
En ny sesong står for døren. Alle bassenger er i normal drift og oppstart er uke 2 som planlagt. Dette gjelder også Sunnaasbassenget med første Folkebad og voksensvømming mandag 9/1. Se sidene med Kurstilbud og Folkebad for mer detaljer.

23.11.2011  Avslutning høstsesong nærmer seg med stormskritt
Siste kursuke for Myklerud og Sunnaas er uke 48 (slutt dato er lagt inn i kursoversikten). Grunnet forsinket kursstart i Alværnbassenget uke 41 blir siste kursuke 50. Tirsdagskurset på Sunnaas kommer til å fortsette helt frem til jul. Utøvere på dette kurset har deltatt på rekordmange svømmestevner i år og har mange gode resultater å vise til. Sjøstjerna stilte også med hele 3 utøvere for landslaget i Livredning til junior-EM i København og 2 utøvere til seniorer-EM i Alicante.

22.08.2011  Alværnbassenget er stengt til etter høstferien
Svømmebassenget på Alværn ungdomsskole er dessverre stengt helt til uke 41 (etter høstferien) på grunn av arbeid med ventilasjonsanlegget. Alle aktivitet må dessverre avlyses fram til da. Dette reflekteres i nye oppstartstider på våre Alværnkurs (se Kurstilbud).

15.08.2011  Kursregistrering er nå åpen
Velkommen til å registrere deltagere på kurs. Vi har ingen automatikk i at de som deltok sist sesong er sikret plass den kommende, så alle må registrere seg på "Registering Kurspåmelding" i meny til venstre.
Grunnet mangel på instruktører er vårt tilbud om kurs tirsdager på Alværn foreløpig ikke tilgjengelig.
Om du ikke får opp siste versjon av denne siden trykk refresh (F5).

08.08.2011  Oppstart ny sesong
Sjøstjerna har nå oppdatert kurstilbud for sesongen høst 2011. Mulighet for kurspåmelding blir åpnet skolestartuken natt til mandag 15/8 kl.00:01.
Våre aktiviteter i Sunnaasbassenget går som normalt frem til jul. Hva som skjer etter dette vet vi ikke foreløpig.
Folkebad og Voksensvømming starter opp mandag 29/8 med samme tider som tidligere. Husk at alle må fornye medlemskap da det følger skoleåret.

01.05.2011  Crawl-kurs for voksne i Sunnaasbassenget
Sjøstjerna arrangerer svømmekurs for voksne som kan svømme og vil lære seg crawl. Ta kontak med styret@sjostjerna.com for mer informasjon og påmelding.

14.03.2011  Åpningstider Folkebad, Voksensvøm og treninger fremover
I forbindelse med Påske er Folkebad og Voksensvøm stengt Påskeaften lørdag 23/4 og 2.påskedag mandag 25/4. Siste gang blir mandag 16/5, altså vi avslutter sesongen som vanlig til 17.mai.
For de som har deltatt på kursene SS og SL, er det fortsatt tyreningsmuligheter fremover. Tirsdagskurset fortsetter og onsdager vil det være åpent fra kl.18:45-20:00. Husk også klubbens time lørdager.

17.03.2011  Sesongen høst-2010/vår-2011 nærmer seg slutten
Kursesongen for skoleåret 2010-11 har ialt bestått av 20 ganger fordelt likt på høst og vår for Alværn og Sunnaas kursene. På Myklerud ble det 9 ganger høst og 11 ganger vår. Her beklager vi det som skjedde i går da vi ikke fikk låst opp hallen. Siste kursdag for sesongen er derfor som følger:
- Alværn tirsdag 22/3
- Sunnaas onsdag 23/3 (etter dette er det egentrening på SL-kurset kl.18:45)
- Alværn torsdag 24/3
- Myklerud onsdag 6/4
Vi takker våre kursdeltagere og instruktører for en god innsats.

14.03.2011  Sunnaasbassenget stengt i kveld grunnet strømstans i helgen
Folkebad og voksenbad er ikke åpent i kveld mandag 14/3 grunnet strømstans med påfølgende kaldt vann. Bassenget er med stor sansynlighet åpent allerede fra og med i morgen kveld. Om ikke vil informasjon bli lagt ut her.

17.02.2011  NM i Livredning 2-3/4 og livredningsstevne Sandbekken 13/3
Gjeldende livredningsregler og beskrivelse av øvelser finner dere
her.
Trykk
her for program til livredningsstevne Sandbekken. Det er gjort en øvelsesendring (200m endret til 100m Dukkeslep m/sf) og påmeldingsfrist er endret til 1/3.
Trykk
her (ny versjon oppdatert 23/2) for program til NM i Livredning (overslag over antall deltagere leveres 26/2).
Om det er noe du lurer på eller vil melde deg på, så ta kontakt med styret@sjostjerna.com.

26.02.2011  Sunnaasbassenget er friskmeldt
Folkebad er åpent lørdag 26/2. Vel møtt!

23.02.2011  KONTRA BESKJED: Sunnaasbassenget stengt til torsdag
Grunnet for mye klor ved siste måling vil ikke bassenget åpne igjen før i morgen torsdag 24/2.
Sunnaasteknisk beklager for tidlig friskmelding!

23.02.2011  Sunnaasbassenget er åpent igjen
Det store Sunnaasbassenget er åpner igjen og klart til bruk fra om med i eftermiddag. Sunnaas minner om følgende: "Alle skal dusje og vaske seg (uten badetøy) før de går i basseng, også håret skal vaskes eller man kan velge og benytte badehette. Dette gjelder også når en har vært i badstue og skal ut i vannet."

21.02.2011  Sunnaasbassenget er fortsatt stengt
Grunnet dårlig vannkvaliteten er bassenget fortsatt stengt og det blir ikke Folkebad/Voksensvøm i kveld mandag 21/2. Bassenget er stengt inntil videre og vi kommer tilbake så snart vi vet når bassenget åpner igjen.

18.02.2011  Sunnaasbassenget er stengt fredag 18/2 og lørdag 19/2
Melding fra Sunnaas: "Vi må dessverre stenge store basseng i dag og i morgen på grunn av dårlig vannkvaliteten. Gjør tiltak i dag, og håper vi er i gang igjen neste uke. Vi setter plakat på døren nede." Om bassenget ikke er åpent igjen til Folkebad/Voksensvøm på mandag kveld vil det oppdateres her.

27.01.2011  Årsmøte i Sjøstjerna SLK for 2010
Årsmøtet avholdes den 17. februar kl.19-21 på Sunnaas i Pingvinrommet. Årsmøtet er Sjøstjernas høyeste myndighet vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Eventuelle saker må være sendt styret skriftelig senest 2 uker før årsmøte, altså innen 3. februar. Av hensyn til valg av lokaler og enkel bevertning må vi ha tilbakemelding om hvem som kommer innen 3. februar. For saker og deltagelse bruk e-post til styret@sjostjerna.com.

01.01.2011  Sjøstjerna stimulerer til bevisst deltagelse på svømme- og livredningsstevner i 2011
Følgende styrebeslutning ble tatt 13/12-10:
Hvert enkelt medlem må selv betale den årlige startlisensen (følger kalenderår) for deltagelse i approberte (=offisielle) stevner. Sjøstjerna dekker alle deltagerkostnader i forbindelse med selve stevnet.
Sjøstjerna er medlem av både Norges Livredningsselskap (NLS) og Norges Svømmeforbund (NSF). Dette betyr at alle medlemmer i Sjøstjerna kan delta på stevner i regi av begge. Innbetaling av startlisens må gjøres før eventuell stevnedeltagelse etter følgende satser:
- NSF kr.350 (10-12 år), kr.450 (grunnlisens) + kr.100 (valgfri utvidet), for mer info trykk
her
- NLS kr.100
Deltakeravgift betalt av Sjøstjerna ligger i området 75 kr/individuelle øvelse og 150 kr/lagøvelse. Til stevner i nærområdet forventes at foreldre stiller opp og kjører uten vederlag. Ved lengre avstander og overnattinger (som NM i livredning) vil det bli vurdert en egenandel fra gang til gang som tilfredstiller Sjøstjernas ønske om å stimulere til deltagelse.

20.12.2010  Sjøstjerna takker alle sine aktive badeglade for i år og ønsker velkommen til en ny seosng 2011
Siste Folkebad før jul blir mandag 20/12 og oppstart på nyåret blir mandag 10/1.
Informasjon om oppstart kurssesongen vår 2011 finner du under Kurstilbud.
GOD JUL og GODT NYTTÅR!

08.12.2010  Myklerudbassenget er åpent igjen
Problemet med "aggregatet" er løst og Myklerudbassenget er åpent igjen. Grunnet skoleavslutning og mange andre aktiviteter neste uke, blir denne onsdagen 8/12 siste kursdag for i år på Myklerud og neste sesong blir som følge av dette forlenget med 1 uke (9 ganger i år og 11 til neste år).
Sjøstjerna ønsker alle sine kursister en riktig God Jul og ser fram til ny sesongstart uke 2 (se Kurstilbud for oppstartsdato). Vil presisere at alle som har betalt kr.1700 har betalt for både høst 2010 og vår 2011 ( i alt 20 ganger).

02.12.2010  Myklerudbassenget stengt
Grunnet problemer med "aggregatet" (?) er Myklerudbassenget stengt inntil videre. Det har også vært en stengning tidligere i sesongen (uke 39). Dette betyr at det er 2 gjenstående onsdager på Myklerud for denne sesongen.
Om alt går i orden og vi kan starte neste uke blir de 2 siste gangene 8/12 og avslutning 15/12. Beskjed vil bli gitt når det åpner igjen. Om du ikke hører noe er det stengt.

01.12.2010  Oppstart 2011 uke 2 med muighet for påmelding
Sesongen høst 2010 med 10 kurstimer nærmer seg slutten. Alle som deltok og har betal full kursavgift på kr.1700 deltar også på våren 2011 med 10 kurstimer. Oppstartstider 2011 for alle kurs er lagt inn på Kurstilbud (velg i toppmenyen).
På noen av kursene har det vært litt frafall og det kan godt tenkes vi har plass på ønsket kurs for vårsesongen. Ta kontakt med
styret@sjostjerna.com.
For våre ungdomskursdeltagere på SS og SL fortsetter sesongen helt fram til siste uke før jul. Det blir åpent for egentrening på onsdager fra kl.18:45-19:45 og normalt kurs på tirsdager kl.19-21. Det er også mulig å trene på lørdager i klubbens time kl.13-14. Vi presiserer at egentrening betyr å trene svømming/livredning. Dette er ikke en leketime. Det er alltid en ansvarlig badevakt tilstede som kan kontaktes for å få hjelp til treningsprogram og instruksjoner. Vel møtt til en forlenget sesong!

06.09.2010  Junior-EM i livredning, Antwerpen Belgia
Sjøstjena er representert med Mia Louise Gjermundsen i EM.
Her er et bilde av de norske utøverene med lagledere.
Her er et klipp fra Simulated Emergency Rresponse Competition (SERC eller Case som vi kaller det i NM) med det Norske laget i aksjon. (OBS! Stor fil, 325MB.)

30.08.2010  Velkommen til åpen dag i svømmehallen på Sunnaas 4. september kl.13:30 - 15:30!
Dette er en fin anledning til å bli kjent med Sjøstjerna. Visste du for eksempel at vi ikke bare holder kurs? Vi er også en klubb som ønsker å tilby ungdommen på Nesodden et idrettsmiljø basert på livredning og svømming. Det blir stands og demonstrasjon av øvelser som er med i NM i livredning. I tillegg serverer vi frukt og det blir selvsagt anledning til å bade.

16.08.2010  Påmelding til kurs for sesongen høst 2010 og vår 2011 er nå åpnet
Nytt for sesongen er svømmeopplæringskurs på tirsdager i Alværn svømmehall.
Om du ikke får opp påmeldingssiden, gjøre "refresh" i denne web-browseren og prøv igjen.

09.08.2010  Ny sesong - nye muligheter
Sjøstjerna er klar for en ny sesong med kurs- og klubbaktiviteter. Vi holder svømmeopplæring og perfeksjoneringskurs for barn og ungdom på Myklerud og Alværn svømmehall. For de som ønsker større sportslige utfordringer, holder vi våre avanserte kurs i Sunnaashallen. Les mer om våre kurs under "Kurstilbud".
Vårt kurstilbud er nå oppdatert, men det kan bli endringer i tider. Alt skal være på plass i løpet av denne uken.
Påmelding til kurs vil åpne natt til mandag 16/8 kl.00:01. Dette er et viktig tidspunkt, da det har vist seg at flere av våre kurs raskt blir fulltegnet.
Oppstart av Folkebadet er planlagt første uke i september (se "Folkebad").
Deltagelse på alle våre aktiviteter krever medlemskap i Sjøstjerna. Medlemskapspris er som vanlig kr.100 for enkelt og kr.200 for familie, og følger skoleåret. For påmelding; velg Registrering i meny til venstre.
I år vil Sjøstjerna også sende ut en invitasjon om fornyelse av medlemskap/støttemedlemskap til alle våre tidligere medlemmer. Ved å betale dette, er du også med på å støtte oss i vårt frivillige arbeid for å bedre svømme- og livredningsferdighetene på Nesodden.

20.05.2010 Det nærmer seg sesongslutt /b>
Sjøstjerna takker alle sine medlemmer for en stabil og aktive sesong. Våre web-sider vil bli oppdaterte med neste sesongs kurstilbud så snart som mulig. Påmelding over nett åpner natt til mandag kl.00:01 den første skoleuken i august.
Følgende svømmetider gjelder frem til sommerferien:
- Folkebad mandager kl.18-20 har stengt 2.Pinsedag 24/5 og siste gang 31/5
- Folkebad lørdager kl.14-16 har åpent Pinseaften og siste gang 29/5
- Klubbtrening på tirsdager kl.19-21 (SS) holder på frem til og med siste skoleuke
- Klubbtrening onsdager kl.18:30-20 holder også på frem til og med siste skoleuke
- Klubbens time lørdager kl.13-14 er åpen frem til og med siste skoleuke
TIl høsten ønsker Sjøstjerna å sende ut invitasjon om medlemskap før neste kurssesong til alle tidligere og eksisterende medlemmer. Ved å bli medlem er du med på å støtte det frivillige arbeidet som legges ned i Sjøstjerna igjennom året. For kursdeltagelse og benyttelse av Sunnaas Folkebadordning er medlemskap obligatorisk. Medlemskap gjelder for et skoleår.
Til slutt vil vi også takke Nesodden kommune og Sunnaas for et godt samarbeide igjennom året.

07.04.2010 NM i livredning 2010 går av stabelen helgen 16-18/4 i Horten
Det er oppmøte kl.19 på fredag kveld i Horten svømmehall og vi er trolig klar for hjemreise rundt kl.18 søndag kveld.
Reise: Hver og en må avtale seg i mellom om hvordan komme til og fra Horten. Jeg planlegger å ta ferje som går kl.18:00 fra Moss (avgang Nesodden 1 time før). Det går ferje fra Moss hel hver halvtime fredag kveld og kvart over hver halvtime fra Horten søndag kveld. For ferjeruter og priser se www.basto-fosen.no (å ja, det er allerede sommerruter som er lagt ut).
Opphold: Det er bestilt rom på Best Western i Horten for alle utøvere og noen foreldre. Utøvere betaler en egenandel på kr.500. I dette inngår alle stevneavgifter, overnatting 2 netter med frokost og fellesmiddag lørdag kveld. For foreldre som overnatter koster 1 person på dobbeltrom kr.550/natt. Fellesmiddagen kommer i tillegg og koster kr.125. For mer prisinformasjon se oppdatert program under.
Stevne: Informasjon og oppdatert program kan åpnes ved å trykke
her.
Har du noen spørsmål eller er det noe du lurer på så ta kontakt på 45427056.

24.03.2010 Treningstider i oppkjøring frem mot NM
Her er oversikt over treningstider i Sunnaasbassenget frem mot NM for de som skal delta på individuelt og lag:
- Mandager kl.18-20 Folkebad med mulighet for egentrening (svømming, ikke kast)
- Tirsdager kl.19-21 Svømmekurset SS, organisert trening med HLR
- Onsdager kl.18-20 Kursslutt 24/3, etter det delvis organisert (lag og kast)
- Lørdager kl.13-14 Klubbens time egentrening
- Lørdager kl.14-16 Folkebad med mulighet for egentrening (svømming, ikke kast)
Det er åpent alle dager utenom Påskeaften lørdag 3/4 og 2.påskedag mandag 5/4.

23.02.2010 Stevner og NM i Livredning
Livredningsstevne i Sandbekkhallen går søndag 7. mars. Trykk
her for mer info.
NM i Livredning er i Horten fra fredag 16. til søndag 18. april. Planene er nå endret til oppmøte fredag kl.19 i Horten svømmehall for HLR. Det blir 2 netter med overnatting. Lørdag kveld blir det felles middag. All utgifter til overnatting, bespisning og deltakeravgift betales av Sjøstjerna mot en egenandel på kr.500. Trykk
her for invitasjon med program (det kan bli endringer i programmet).

22.02.2010 Svømming i vinterferien
- Folkebad og Voksensvøm går som normalt i vinterferien.
- Alle kurs har vinterferie.
- Tirsdagstreningen på Sunnaas går som normalt og onsdag er åpen for egentrening mellom kl.18-20 for kursdeltaker på SS, SL og de som skal delta på stevne.

11.01.2010 Sjøstjerna informere om ny sesong vår 2010 med åpen time

SJØSTJERNA SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB INVITERER TIL ÅPEN TIME I FORBINDELSE MED NY SESONG
Søker du en alternativ idrett, er lei av å være ut og fryse og er glad i vann? Da har vi et tilbud du ikke kan motstå. Kan du svømme 200 meter og er trygg på dypt vann, ønsker vi deg velkommen til en gratis uforpliktende prøvetime førstkommende onsdag 13/1 i Sunnaasbassenget. En ny svømmesesong starter opp og vi har ledig kapasitet på alle våre kurs her. For mer informasjon om oppmøtetider, kompetanse og kursinnhold se www.sjostjerna.com. Her finner du også informasjon om Folkebad og bassengbeliggenhet.

TIL DERE SOM DELTOK PÅ KURS I HØST
Vel møtt til en ny sesong med oppstart denne uken. Husk at dere som har betalt beløpet på utsendt faktura også har betalt for vår 2010. Dere som enda ikke har mottatt faktura vil få den i løpet av nærmeste tid.

KUNNE DU TENKE DEG Å BLI INSTRUKTØR I SJØSTJERNA
Vi ser også et behov for å styrke instruktørsiden i klubben. Er du glad i vann og kunne tenke deg å lære barn og svømme, vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Om du har erfaring fra svømmeopplæring fra før eller er tidligere svømmer/livredder er det bare fantastisk. Du vil få all nødvendig opplæring i klubben. Kanskje er det akkurat deg vi ønsker å komme i kontakt med? Ta kontakt på denne e-mail da vel.

10.01.2010 Årsmøte i Sjøstjerna torsdag 18/2 kl.18-20

Årsmøte avholdes på Sunnaas med oppmøte i resepsjonen kl.18:00 og er åpen for alle klubbens medlemmer. Årsrapport og regnskap vil bli lagt ut her når klart.

14.12.2009 NM i Livredning 2010 arrangeres i Horten den 16.-18. april

Dette er planen: Det blir forhåpentligvis HLR på Sunnaas fredagen før NM og oppmøte først på lørdag morgen i Horten. Der blir det overnatting med felles middag på kvelden.

24.11.2009 Høstsesongen nærmer seg avslutning - husk oppstart vårsesong uke 2

Det blir siste gang på Alværn før jul denne uken torsdag 26/11, oppstart vår blir 14/1 2010.

En gang er blitt avlyst på Myklerud, og derfor blir siste gang onsdag 2/12, oppstart vår blir 13/1 2010.

Sunnaas kom sent i gang og dermed blir siste gang før jul tirsdag 15/12 og onsdag 16/12, oppstart vår blir henholdsvis 12/1 og 13/1 2010.

11.11.2009  Myklerudbassenget er stengt i kveld grunnet dugnad
Det blir ikke svømmekurs på Myklerud i kveld onsdag 11/11 grunnet dugnad.
Dette forlenger sesongen med 1 uke og siste gang blie onsdag 2/12. Denne meldingene er sendt alle som har oppgitt mail i forbindelse med kursregistrering.

03.11.2009  Sunnaasbassenget kun stengt ukedagene, åpent igjen fra lørdag
De er det kommet en ny melding fra Sunnaas sykehus. Bassenget er åpent igjen fra og med lørdag og videre fremover. Grunnen til stegning er smitterisiko før all vasinasjon er på plass i løpet av uka. Dette betyr at det blir Folkebad som vanlig på lørdag og alle Sunnaas-kurs vil gå som normalt fra neste uke av.
Denne uken blir altså tirsdagskurset flyttet til Alværn til samme tider.
Alle onsdagskurs på Sunnaas (S6 / SR / SL) blir avlyst, men vil gå som normalt fra neste uke av.

02.11.2009  Sunnaasbassenget stengt igjen grunnet frykt for svineinfluensa
Fra og med i kveld er igjen Sunnaasbassenget stengt. Vi vet ikke for hvor lenge dette vil vare denne gangen, men kommer med oppdatering på vår hjemmeside så snart det er noen endring. Dette berører Folkebad/voksensvømming lørdag/mandag, og våre kurs på tirsdager og onsdager. Sjøstjerna beklager det inntrufne og merker nok en gang hvor sårbare vi er når Sunnaasbassenget er ute av drift.
Våre tirsdagstreninger på kurset SS flyttes med umiddelbar virkning til Alværnbassenget tirsdager til samme tid 19-21.
Kursister på SL får tilbud om å møte opp til den første timen kl.19-20 med oppstart neste tirsdag 10/11.
Våre kursdeltagere på S6 og SR onsdager får henholdsvis timen kl.17:15-18:00 og kl.18:00-18:45 på tirsdager i Alværnbassenget med oppstart neste tirsdag 10/11.

27.09.2009  Sjøstjerna blir 20 år 18/10 2009, stor markering LØRDAG 17/10
Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb har igjennom 20 år lært flere tusen barn og ungdom på Nesodden svømming og livredning. I snitt har vi årlig hatt et sted mellom 200 og 300 på kurs. Dette blir rundt 5000 kursister frem til nå. Med et snitt på 15 kurstimer i uka og kursåret bestående av 20 kursuker, er det en betydelig innsats som er lagt ned igjennom alle disse årene av våre instruktører og friviliige. Sjøstjerna takker alle for innsatsen og ønsker hjertelig velkommen til fest den 17/10 kl.18. For å ha en viss kontroll på hvor mange som kommer må vi ha beskjed om deltagelse til styret@sjostjerna.com med navn innen 8/10. Trykk her for detaljer om lørdagens program og fest på kvelden.

17.09.2009  Sunnaasbassenget åpner for publikum og kurs igjen mandag 21/9
Dette bety at alle våre kurs på Sunnaas vil starte opp igjen. Oppstartsdato er satt til første helga etter vinterferien uke 41. Dette gjelder S6, SR og SL på onsdager, og SS på tirsdager. Se KURSTILBUD menyvalg for kursoversikt og påmelding. Tirsdagskurset på Alværn 19-21 vil utgå og erstattes av samme kurs til samme tid i Sunnaasbassenget.
VÅRE KURS BLIR FORT FULLE - DET ER FØRST TIL MØLLA SOM GJELDER - SÅ GJØR DIN KURSPÅMELDING I DAG!
Dette betryr også at Folkebadet vil starte opp igjen. HUSK OBLIGATORISK MEDLEMSKAP I SJØSTJERNA (velg Bli medlem i venstre marg).
Grunnet oppfriskningskurs for badevakter i Sunnaasbassenget klarer vi ikke å åpne Folkebadet før lørdag 26/9..Se FOLKEBAD menyvalg for informasjon om tider og priser.

08.09.2009  Instruktørsamling torsdag 10/9 i Alvernbassenget kl.19
Det er en obligatorisk samling for alle våre instruktører og hjelpere nå til torsdag 10/9 kl.19-20:30 i Alvernbassenget..Vi vil gå igjennom rutiner og kursoppsett/innhold. Dessverre er Sunnaasbassenget fortsatt stengt, så foreløpig kjøres kun oppsatte kurs i Alværn og Myklerud bassengene. Ta med noe å skrive på og badetøy. HUSK OGSÅ TRENING I KVELD!
Vi har også fått halltid på torsdager i Alværn gymsal fra kl.20-22. Tanken er å få organisert litt spenst/sirkeltrening her med ballspill etterpå. Jeg tar med volleyball. Så ta med gymsko/inneklær om du vil bli med i gymsalen etterpå.

27.08.2009  Oppstart tirsdagskurset kl.19-21 Svømming med livredning
Da har vi oppstart for tirsdagskurset 1/9 kl.19-21 i Alværn svømmehall grunnet stengt Sunnaasbasseng. For de som ikke har gjort det enda, sørg for å melde deg på kurset på vår nettside. Velg Kurstilbud i hovedmeny og deretter påmelding. Dette gjelder alle tidligere og nye medlemmer. Dette vil erstatte oppmøte på Berger stadion i samme tidsrom fremover.

10.08.2009  Stengt basseng grunnet influensa
Grunnet frykt for smitte i miljøer med svekket helse er Sunnaasbassenget stengt inntil videre (se http://www.amta.no/lokale_nyheter/article4506996.ece). Dette berører alle våre aktiviteter der, som folkebad, kurs og treninger.
Informasjon om oppstart til alle deltagere på tirsdagskurset kl.19-21:
Alle har tilbud om trening med trener på Berger stadioen fra og med førstkommende tirsdag 11/8 og fremover. Oppmøte kl.19:15 ved tavla på parkeringsplassen. Det blir oppvarming, kondisjon og svømmerelaterte styrkeøvelser. Møt opp i joggetøy og -sko. Vi vil etter hvert finne på litt morsomme ting med klatretau og varierte øvelser. Vi har også Alværnhallen fra kl.20-22 på torsdager fra og med skolestart. Her kan vi ha sirkeltrening og ballspill. Svømmehallen er ledig fra kl.21-22 samme kveld. I tillegg har vi også Alværn svømmehallen fra kl.17-21 på tirsdager. Mer informasjon vil bli gitt på tirsdagstreningene. MØT OPP!

02.08.2009 Velkommen til ny sesong
En ny sesong er i anmarsj, men først er det treningsleir i Spania.
Det blir noen endringer i kurstilbudet. Vanntilvenningskursene på Alværn og Myklerud vil utgå grunnet lavt oppmøte. Innen 15. august skal våre web-sider være oppdatert. Ha tålmodighet med oss inntil da. Kurspåmelding på vår web åpner mandag 17. august kl.00:01.

 17.05.2009 Folkebad og voksensvømming mandager i Sunnaasbassenget
Grunnet stor interesse for Folkebad kl.18-19 og voksensvømming kl.19-20 mandager på Sunnaas, vil dette fortsette fram t.o.m. mandag 15. juni med stengt 2. pinsedag den 1. juni. Tilsvarende på lørdager åpner ikke igjen før til høsten.

09.05.2009 Vårsesongen nærmer seg slutten og sommeren står for døren
Alle kurs i Alværn og Myklerud bassengene er avsluttet for lenge siden, men Sunnaasbassenget holder fortsatt åpent.
Sol og økende uteaktiviteter fører til redusert oppmøte og får følgende konsekvenser for Sunnaasbassenget:
+ Folkebadet og vosensvømming avsluttes mandag 11/5 og etter dette er bassenget stengt mandager og lørdager
+ tirsdag svømmetrening 19-21 fortsetter helt frem til siste tirsdag i juni med egentrening onsdager 19-20

17.04.2009 Da braker det løs - vi vil prøve å holde alle oppdaterte
NM starter i kveld med HLR og førstehjelp. Vi vil prøve å holde alle som har tilgang på web oppdaterte under stevnet. Hurtigheten på oppdateringene vil være avhengig av tilgang på nettverk i Lambertseter bassenget. 
For siste nytt fra NM bruk disse linkene:
-

blogg: http://sjostjerna.wordpress.com/
- twitter: 
http://twitter.com/Sjostjerna

15.04.2009 Siste info angående NM i Livredning
Her er oppdatert program og reise/oppmøtetider for NM helga. Siste oppdaterte påmeldingslister ligger under pålogning Instruktører til venstre (se katalog NM2009). Litt tillegsinfo fra arrangør om Lambertseter og stevne:

·  Ved bruk av garderobeskap. Ta med hengelås.

·  Hver klubb/krets tar med seg engen fane/plakat for bruk under innmarsj.

·  2 personer fra hver klubb/krets deltar under innmarsjen

·  Det er åpen kafeteria (alle dager)

·  Salg av diverse produkter (Speedo badetøy m.m.) med gode rabatter på lørdag.

03.04.2009 Oppkjøring til NM i Livredning er i gang i Sunnaasbassenget
Nok en gang viser Sunnaas stor sammarbeidsvilje for den frivillige innsatsen vi gjør i Sjøstjerna med å holde et svømme- og livredningsmiljø aktivt på Nesodden. For å være best mulig forberedt til NM i Livredning, som går av stabelen 17.-19. april, har vi også i år fått innvilget treningstider i påsken:
- fredag 3/4 kl.18-19 (ta tider)
- lørdag 4/4 kl.12-14 og kl.15:30-16 (OBS! Siste sjanse til å ta tider, bindende påmelding sendes på kvelden)
- søndag 5/4 kl.12-14
- mandag 6/4 kl.18-20
- tirsdag 7/4 kl.19-21
Bassenget vil så være stengt fram til og med mandag 13/4 for deretter med trening:
- tirsdag 14/4 kl.19-21
- onsdag 15/4 kl.17-20
Alle NM-deltagere må allikevel møte for HLR og caser i Lambertseter bassenget senest kl.18 fredag 17/4.
Påmeldingsoversikt og lagoppsett er lagt ut på Instruktør pålogning i venstre marg med navn Påmelding NM-2009 SjøstjernaSLK.xls. Vær oppmerksom på at dette kan endres helt fram til lagledermøte på stevnedagen. Ta kontakt på 45427056 for spørsmål.

01.04.2009 Årsmøte i Sjøstjerna SLK avholdes torsdag 23. april 2009
Sted blir trolig Pingvinrommet på Sunnaas kl.19:00.
Innkomne forslag må være sendt til
styret@sjostjerna.com skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.
Se forøvrig
vedtekter for regler om avholdelse av Årsmøte.

23.03.2009 Store bassenget Sunnaas er stengt i påsken
Melding fra Sunnaas: Store basseng er PÅSKESTENGT fra og med mandag 6.april til og med mandag 13.april.

23.02.2009 NM i Livredning Lamberseter bad, Oslo 18.-19. april 2009
Trykk her for invitasjon og program.

12.01.2009 NM i Livredning 2009 skjer i Lamberseter bad, Oslo, 18.-19. april 2009
Norges Livredningsselskap skal gjennomføre Norsk Mesterskap (NM) i Livredning 18.-19. april i Lamberseter bad, Oslo. NM samler livreddere fra Arendal i sør til Steinkjer i nord og det er ca 150 utøvere som deltar sammen med trenere og ivrige supportere på tribunen. Ca 50 funksjonærer og dommere er involvert i avviklingen. NM er det største enkeltstående arrangementet Selskapet har i 2009. 
Livredningssporten i Norge er i fremgang, og i 2008 leverte Norske utøvere gode resultater i senior VM i Livredning og enda bedre resultater i EM i Livredning for juniorer med ikke mindre enn 3 europamestere. I Nordisk mesterskap kom Norge som nasjon på en strålende 2. plass, kun slått av vertsnasjonen Sverige. 

05.01.2009  Et riktig godt nytt svømmeår til alle våre medlemmer
Første Voksensvømming og Folkebad starter lørdag 10. januar og mandag 12. januar. Deretter vil vi prøve å ha åpent fram til midten av mai med stenging kun Påskeaften (lørdag) og 2. Påskedag (mandag).
Uke 3 starter svømme- og livredningskurs på Sunnaas, Alværn og Myklerud opp igjen.
Det er noen ledige plasser på de fleste av våre kurs, selv om de står oppført som fulle.Om ønsket kurs er fullt, før barnet opp på venteliste. Vi vil gjøre vårt beste for å gi barnet plass. Alle vil få besked om de har fått plass eller ikke før oppstart.

20.12.2008  Velkommen til årets siste Voksensvømming og Folkebad
Denne lørdagen blir det mulighet for å avslutte nok et flott bade- og svømmeår i Sunnaasbassenget. Vi starter opp igjen lørdag 10. januar 2009. Alle kurs har oppstart den påfølgende uken.
Sjøstjerna SLK ønsker alle sine medlemmer og bidragsytere en fredfull og rolig jul, og gleder oss til å se dere alle igjen på nyåret.

03.12.2008  Voksensvømming, Folkebad og egentrening i Sunnaasbassenget vil pågå frem til og med siste helga før jul
Kurssesongen er over, men for de som følger kursene SR, SL og SS er det mulighet for egentrening i Sunnaasbassenget onsdager fra kl.18:30 til 20:00. Dette er ikke leketime, men svømming. Tirsdagskurset SS vil pågå frem til jul.
Voksensvømming og Folkebad er åpent for alle medlemmer og går som normalt.

17.11.2008  Vedrørende fakturering kursister
Giro for alle som går på kurs hos Sjøstjerna ble skrevet ut den 15/11 og vil forhåpentligvis være i postkassene denne mandag eller tirsdag. Flere av kursistene ønsker også familiemedlemskap, da andre i familien benytter seg av tilbudet om Voksensvømming/Folkebad på mandager og lørdager. Det er 2 måter å betale dette på:
1) Ved å øke beløpet på den fakturaen du mottar for kursbetaling med kr.100 og familiemedlemskap er dekket.
2) Ved å registrere deg på nett (eller trykk
her) og en egen faktura for medlemskap vil bli tilsendt.
Fakturering for kun medlemskap vil av overnevnte grunn ikke skje før kursister har foretatt innbetaling for å unngå dobbelfakturering. Forhåpentligvis vil fakturering av medlemskap skje før jul.

21.10.2008  Sjøstjerna inviterer til svømme- og livredningsstevne i Sunnaasbassenget lørdag 15. november, og allikevel er det Voksensvøm og Folkebad
Dette stevnet blir 2-delt, et lokalt Sjøstjerna rookie-stevne før voksensvømming kl.13 og et åpent livredningsstevne etter Folkebadet kl.16.
Rookie-stevnet er et lokalt arrangement kun for Sjøstjernas kursister som følger kursene M6, A6 og S6. Stevnet begynner kl.12 og vi er ferdig til kl.13. Påmelding gjøres hos din kurs-instruktør. Barn fra andre kurs kan også delta, men da må dette avklares med instruktør på forhånd. Øvelsen går ut på å svømme 25 meter fri. Etter 15 meter skal det dykkes etter en ring som ligger på den grunne delen av bassenget (1,20 dypt) og ilandføre denne med ringen over vann de resterende 10 metere. Alle møter opp ferdig skiftet i svømmehallen kl.12:00 hos sin lagleder (kurs-instruktør eller en utpekt av denne). Litt avhengig av antall påmeldte blir premieutdeling rundt 12:45. Alle deltagende blir premiert. Stevnet vil starte med å demonstrere Nordisk stafett. Foreldre er velkomne til å se på. TA KONTAKT MED DIN INSTRUKTØR FOR PÅMELDING.
Livredningsstevne
er en invitasjon til alle NLS-registrerte klubber og kretser. Vi starter med lagledermøte og HLR kl.15:00. Innsvømming starter kl.16:00 og vi håper å avslutte før kl.19:00. Trykk her for
invitasjon/øvelser og påmeldingssjema. PÅMELDINGSFRIST ER FREDAG 7. NOVEMBER.
HUSK parkering ved RIMI med innkjøring fra Håkonkastet (for kart se
Folkebad parkering).

26.09.2008  Det er Folkebad og voksensvømming begge helgene i høstferieuka, men ikke mandag 29/9
Sunnaasbassenget er åpent begge helgene i høstferien med voksensvømming og Folkebad til vanlige tider.
For de som går på kurset SS er det trening som vanlig på tirsdag. På onsdag er det egentrening fra 18:30-20:00. Her er også de som går på SL velkomne.

25.09.2008  Alle kursister på venteliste har nå fått plass på et kurs
Grunnet stor pågang til våre svømmeopplæringskurs i Alværnbassenget har vi gjort noen forandringer for å få plass til flest mulig. Alle som stod på venteliste og har gått glipp av 1 kurstime får 1 gratis Folkebadtime på valgfri dag mandag eller lørdag) med hele familien.
A1-kurset vanntilvenning er blitt delt i 2 hvor en del fortsatt er vanntilvenning og den andre delen blir svømmeopplæring. Dette kurset kjøres med to uavhengige instruktører.
A2-kurset svømmeopplæring har litt mange og vi må prøve å flytte de med best ferdigheter opp til A3 eller A4.
A3-kurset svømmeopplæring blir nå veldig likt med A2 og blir for de som ikke har gode svømmeferdigheter. De som har gode ferdigheter flyttes opp til A4 eller A5.
A4-kurset svømmeopplæring blir for de som kan litt svømming/selvberging.
A5-kurset svømmeopplæring vil bære mer preg av svømming og vanskelighet vurderes ut fra ferdighet på kursist.
A6-kurset svømmeperfeksjonering vurderes slått sammen med A5, men dette vil det i såfall bli gitt beskjed om til alle på A6.
På Myklerud er det fortsatt god plass. Her vurderes det å slå sammen flere av kursene, men dette vil det bli gitt beskjed om.
Full oversikt over deltagere på kurs kan finnes ved å logge på som kursist til venstre. Bruker og hemmelig ord fås ved å ta kontakt med
styret@sjostjerna.com. Oppgi den registrertes navn og fødselsdato for adgangssjekk.

12.09.2008 Til alle som er meldt på kurs hos Sjøstjerna - kursstart nærmer seg
Tiden for kursstart nærmer seg raskt og det blir stadig flere spørsmål om barnet er påmeldt eller ikke. For å avhjelpe dette har vi lagt ut en full oversikt over alle som er meldt på kurs hos oss på en lukket nettside. Du må gå til vår hjemmeside
www.sjostjerna.com, velge Kurstilbud i toppbanner og deretter oppe til høyre "Trykk her for oversikt over påmeldte (krever logon og passord tilsendt etter at du er påmeldt)." Logon og passord ble sendt ut til den mailen som ble oppgitt ved registrering. Har du ikke mottatt dette, ta kontakt på mail til styret@sjostjerna.com og oppgi barnets navn og telefonnr for kontroll.
De barna som står på venteliste skal ikke møte opp den første gangen med mindre de får beskjed om dette. Vi må først få en oversikt over ferdigheter og fordeling på de forskjellige kursene.

10.09.2008 Mattis Saghaug tok GULL i EM i livredning
Det ble gull på 200 meter hindersvømming langbane i EM på tiden 2.02.
EM i Livredning pågår nå i Eindhoven i Nederland. Sjøstjerna deltar i år med 3 utøvere; Camilla Bjørnstad som er med på det 4. året, Line Løvberg og Mattis Saghaug. For EM-program se
http://www.ejc2008.nl/programmagb.php... og her er den fantastiske resultatlista http://www.ejc2008.nl/media/bestanden/POOLMENEJC2008.pdf (velg http://www.ejc2008.nl/ og bla litt nedover for resultat jenter).
For tidligere resultater i VM i Livredning Rescue2008 se
http://www.ilsf.org/lifesaving-sport/rescue-series/2008.

20.08.2008 Du kan nå bli medlem i Sjøstjerna på vår hjemmeside
For deltager på Folkebad er det nå mulig å slippe og stå i kø den føste gangen. Gå til Folkebad i toppmenyen og registrer ditt medlemskap der eller velg å bli medlem ved å trykke
her.

18.08.2008 Det er nå klart for påmelding til våre kurs
Velg Kurstilbud i topmenyen for en full kursoversikt og link til påmeldingssiden.
Om du har vært inne på disse sidene tidligere kan det hende du må gjøre View->Refresh eller Reload (F5) for å få oppdatert informasjonen og lenker. Det ser du raskt ved at du ikke får opp påmeldingssiden.
Et flott og nyoverhalet Sunnaasbasseng er nå klart til bruk. Første klubbtrening begynner i morgen tirsdag 19/8 kl.19-21.

13.08.2008 Ny kursoversikt er lagt ut, påmelding mulig fra mandag 18. august
Oppdatert kursoversikt for sesongen høst 2008 og vår 2009 er nå lagt ut på
Kurstilbud. Kursoppstart for alle våre kurs blir uke 38. Fra og med mandag morgen 18. august vil det bli mulig å registrere seg på kurs. Ingen kurspåmeldelse tas imot før denne dato.
Folkebadet på Sunnaas åpner uke 36 - mandag 1. september og lørdag 6. september.

04.08.2008 Sesongstart nærmer seg, men ingen påmelding er mulig enda
Det er enda ikke klart når Sunnaas bassenget åpner.Det som er sikkert er at vi kommer til å droppe fredagskurset S2 fra 17:15 til 18:00. Dette ble et kurs som var vanskelig å kjøre med små barn som ikke kunne svømme og heller ikke kunne stå i bassengets grunne del.
Alværn og Myklerud ser ut til å bli som i våres, men oppstartsdato er enda ikke fastlagt.Vi håper å ha alt klart til skolestartart for påmelding.

25.05.08 Sjøstjerna takker alle sine kursister og badeglade for en ny sesong
Det blir siste Folkebad på mandag 26/5 (m/voksensvømming) og lørdag 31/5.
Kurset S2 på fredager vil fortsette dagene 30/5, 6/6 og 13/6.
Tirsdagstreninger fra kl.19 til 21 kommer til å fortsette ut juni måned fram til skoleslutt.
Fra og med juni måned kommer Sunnaasbassenget til å være stengt alle andre dager (altså ingen svømming mandag, onsdag og lørdag).
Vi ønsker alle en riktig god sommer!

12.05.08 Sunnaasbasseng også stengt mandag 2. pinsedag
Det blir hverken Folkebad eller voksensvømming mandag 12/5.

01.05.08 Stengt Sunnaasbassenget de neste to helgene 3/5 og10/5
Sunnaas teknisk venter fortsatt på deler til automatiske kloring av bassenget. Derfor er det manuell kloring basert på tett oppfølgning. Det er ingen som gjør denne oppfølgningen i helgene og Sunnaas har derfor valgt løsningen med stengt basseng. Alle hverdager er det normal drift med Folkebad på mandager. Ordningen med Folkebad på onsdager utgår grunnet lavt oppmøte.
Det blir heller ikke Folkebad lørdag 17.mai og siste dag med Folkebad før sommeren blir lørdag 31/5 (siste mandag blir 26/5).

25.04.08 Sunnaasbassenget er stengt lørdag 26. april
Grunnet ubalanse i kloring er Sunnaasbassenget stengt førstkommende lørdag 26/4. Det skal være i normal drift igjen fra mandag.

09.04.08 Folkebad nå også på onsdager
I og med at kurssesongen er slutt på onsdager er det fra og med i dag Folkebad på Sunnaas onsdager fra kl.17:30 til 18:25.
Deretter er det egentrening fra kl.18:30 fram til 20:00 for de som gikk på kursene SS, SL og SR i våres.

07.04.08 NM i Livredning gikk av stabelen i helga
Trykk her for å se resultater.

04.04.08 Nytt S2-svømmeopplæringskurs på fredager i Sunnaasbassenget kjører 8 ganger til
Sjøstjerna ønsker å tilby alle på S2 å fortsette inn i en ny periode på 8 nye uker frem til sommerferien. Dagene blir 11/4, 18/4, 25/4, 9/5, 23/5, 30/5, 6/6 og 13/6 (altså ikke Kristi Himmelfart og dagen før 17.mai). Prisen blir kr.600 pr. deltager. Kurset starter fredag 11/4 kl.17:15 ferdig skiftet i Sunnaasbassenget. Det er også mulighet for nye å begynne (for kursbeskrivelse se Svømmeopplæring under Kurstilbud). All påmelding gjøres ved å møte opp på første kursdag.

31.03.08 Årsmøte i Sjøstjerna SLK avholdes i dag mandag 31.mars 2008 i Pingvinrommet på Sunnaas sykehus kl.19:00
Møt opp i resepsjonen på Sunnaas sykehus. Trykk her for alle dokumenter til årsmøtet (zip-fil). Om spørsmål ta kontakt på styret@sjostjerna.com eller ring 91374763.

30.03.08 Til NM i Livredning 2008 deltagere
Det er opprettet et nytt valg i den blå toppbanneren kalt NM2008. Her ligger all informasjon om NM2008 arrangementet med sted og tider, deltager og hvilke øvelser og lag hver enkelt er satt opp på. Ta kontakt om spørsmål eller tilbakemelding til oppgitte mail på siden.

12.03.08 Treningstider fram mot NM i Livredning
For de som skal delta i Livrednings-NM 5.-6.april blir det følgende ekstra treningstider fremover (i tillegg til ordinære kurstider):
-> lørdag 16/3 kl.13-14
-> lørdag 29/3 kl.13-14 og kl.16-18
-> søndag 30/3 kl.14-18
NM-deltagere oppfordres også til å delta på treningene mandag kl.19-20 og tirsdag kl.19-21.

12.03.08 Folkebad/voksensvømming og kurs
Med påsken kommer skolefri og ingen kurs blir kjørt i påskeuka.
Sunnaasbassenget holdes stengt fra og med mandag 17. mars t.o.m. mandag 24. mars.
Dette betyr at det ikke blir Folkebad/voksensvømming mandag 17/3 og 24/3, og Folkebad lørdag 22. mars.

29.02.08 Årsmøte i Sjøstjerna SLK avholdes mandag 31.mars 2008
Sted blir Pingvinrommet på Sunnaas. Forslag må være sendt til styret@sjostjerna.com skriftlig senest 2 uker før årsmøtet. Se forøvrig vedtekter for regler om avholdelse av Årsmøte.

15.02.08 Ingen kurs i vinterferieuka fra 18-22/2, men mulighet for trening NM-deltagere
Det er ikke kurs neste uke grunnet vinterferie fra 18-22/2. Det blir trening på Sunnaas for de som skal delta i NM i Livredning mandag 18/2 kl.18-20 og onsdag 20/2 kl.18-20. For NM-program følg linken www.livredning.no, trykk på Nyheter i toppmenyen og velg: 04.02.08 Oppdatert 5.-6. april avholdes NM i Livredning i Fredrikstad.
Folkebadet holder åpent begge vinterferielørdagene, men det blir ikke Folkebad/voksensvømming mandag 18/2.

31.01.08 Til våre Folkebadere og kursister på Sunnaas 
Det er ikke tillatt å parkere nede ved bassenget på sjøsiden av Sunnaas sykehus.
HUSK: parkering på plassen ved siden av REMA-butikken!

25.01.08 Alværnbassenget er i drift igjen fra mandag 4. februar
Skolen har meldt ifra at bassenget er reparert og vil være i drift fra mandag 4. februar. Dette gjør at kursoppstart på Alværn blir først torsdag den 7/2.

23.01.08 Myklerudbassenget er i drift igjen
Skolen har meldt ifra at bassenget er reparert og i drift. Grunnet instruktørsituasjon vil våre kurs allikevel ikke starte opp igjen før etter vinterferien, den 27/2.

14.01.08 Oppstart svømmeopplæring for vårsesongen
Sjøstjerna ønsker alle sine kursister og aktive utøvere velkommen til vårsesongen 2008.
Planene var å ha kursoppstart denne uke for våre fleste kurs, men bassengene på Nesodden vil noe annet.
* Sunnaas er i full drift og her blir det kursstart denne uken.
* Alværn har en pågående reperasjon og kursstart er her satt til torsdag 31/1.
* Myklerudkursene starter først etter vinterferien 27/2.
Om andre forandringer vil det bli sendt ut mail og varslet på vår hjemmeside.
Utsendelse av faktura for nye medlemmer vil skje i uken etter oppstart på de respektive steder.

07.01.08 FOLKEBAD på Sunnaas, nå også på mandager
Fra og med i dag har Sjøstjerna tatt over mandagstimene på Sunnaasbassenget fra kl.18 til 20. Timen fra kl. 18 til 19 er Folkebad åpent for alle medlemmer i Sjøstjerna som ønsker å bade og leke. Timen fra kl.19 til 20 er åpen for voksensvømming. Trykk her for mer informasjon.

02.01.08 Ny sesong står for døren
Sjøstjerna ønsker alle sine medlemmer og kontakter et riktig Godt Nyttår!
Informerer samtidig om at årets første egentrening starter i dag onsdag kl.18:30 på Sunnaas. Treningstider denne og neste uke er som vist i nyheten 07.12.07.
Fra uke 3 starter kurssesongen igjen på Sunnaas og Alværn. Usikkerheten rundt reparasjon på Myklerud fører til at kursstart her blir uke 9, rett etter vinterferien. Det er ledig plass på alle kurs. Trykk
her for mer informasjon og påmelding.
Folkebadet starter opp igjen lørdag 5/1.

13.12.07 NLS hovedstyret (HS) fastslo tirsdag denne uken dato for NM i Livredning for 2008
Dato for NM i Livredning er nå satt 5. og 6. april 2008. Med dette er dato 19-20/4 foreslått av arrangørklubben Sjøstjerna ikke akseptert. Beslutningen medfører av at NLS ved konkurranseutvalget tar over hele ansvaret for NM-arrangementet 2008. I dette ligger både det arrangementsmessige og det økonomiske. Dette er et stort løft for NLS sentralt og vil forhåpentligvis gi hele miljøet en sårt tiltrengt kontinuitet i kompetanse og profesjonalitet. NLS vil trenge hjelp til å gjennomføre arrangementet og håper alle kretser og klubber vil være behjelpelige med dette.

11.12.07 Alværnbassenget stengt inntil 15/1-08
Grunnet høy fuktighet med lukt og vedlikeholdsarbeid blir Alværnbassenget stengt til over nyttår.Oppstart er satt til 15/1-08 og vil forhåpentligvis ikke berøre noen av våre kurs. Folg med på denne siden for oppdatert informasjon.

07.12.07 Treningstider Sunnaasbassenget fram til jul
Tirsdager kl.19-21 - full rulle for de som følger tirsdagskurset SS. Siste tirsdag blir 18/12.
Onsdager kl. 18:30-20 - egentrening for de som går på kursene SR, SL og SS. Siste onsdag blir 19/12.
Fredager kl.17:30-18:30 - egentrening for de som går på kursene SR, SL og SS. Siste fredag blir 14/12.
Lørdager kl.13-14 - egentrening for de som går på kursene SR, SL og SS. Siste lørdag med Folkebad blir 15/12.
Bassenget åpner opp igjen onsdag 2/1-08 med første Folkebad allerede 5/1-08.

06.12.07 Sunnaasbassenget er ikke stengt på kvelden mandag 10/12 og tirsdag 11/12
Det står oppslag om stengt basseng på mandag og tirsdag neste uke, men dette gjelder kun dagtid.
Kort om Myklerudbassenget: vedlikehold og reperasjon pågår. Antatt ferdig iløpet av de førset ukene på nyåret. Kursregistrering kan gjøres og dere vil bli informert om kursstart. Foreløpig kursstart er satt til etter vinterferien uke 9 for ikke å skuffe noen.

11.11.07 Vestby SLK stevne i livredningens ånd med hovedsakelig deltagelse fra barn og ungdom
Det var godt oppmøte på stevnet i Grevlingen svømmehall på søndag fra alle klubbenen i østlandsområdet. Sjøstjerna stilte til slutt med 7 utøvere, alle i ungdomsklassen og enda flere foreldre som klarte å lage en god stemning. Vi hadde et lag på 4x25m medleystafett, 2 lag i Nordisk stafett og 4 som deltok på individuel øvelse 50 meter redning av dukke med svømmeføtter. Sjøstjerna markerte seg som vanlig og tok gull i alle øvelsen. Alle som deltok gjennomførte uten disk og de aller fleste satte nye rekorder. Felles for alle utøvere er en voldsom spenning før start og en stor glede etter å ha fullført. Det er flott å oppleve engasjerte og dedikerte utøvere som gir alt. Til dere alle - TAKK FOR INNSATSEN! Vi gleder oss allerede til NM i Livredning 2008 der Sjøstjerna står som arrangør.

02.11.07 Livredningsstevne i Grevlingen svømmehall neste søndag 11/11, oppmøte kl.11 (lett å huske)
Følgende er påmeldt til stevne: Sarah Joo Øverbye Adland, Pernille Frøyhaug, Mathilde Hotvedt, Mia Louise Gjermundsen, Pernille Skaar, Ole Vilhelmshaugen, Christian Bergem Thorbjørnsen og Tobias Clark Utvik. Trond Løkstad er lagleder og må ha beskjed om noen ikke kan møte, enten på mail
styret@sjostjerna.com eller mobil 45427056.
Det er mulighet for trening kl.13-14 lørdager. Hver og en må ordne kjøring. Etter avkjøring mot Son fra motorvei er det ca.1 km til sidevein inn til Grevlingen svømmehall på venstre side. Når du kommer til rundkjøring har du kjørt for langt. For kart se f.eks.
www.gulesider.no, velg kart og gi inn søkeadressen "Sonsv. 53".

20.10.07 Vedlikehold/reperasjon Myklerudbassenget
Myklerudbassenget ser ikke ut for å komme i orden før nærmere jul. Derfor tilbyr vi alle som har meldt seg på kurs på Myklerud tilsvarende kurs på Alværn. For å bytte velg Kurstilbud over, ta kontakt med
styret@sjostjerna.com eller møt opp på Alværn torsdag

24.09.07 Vi har masse ledige kurs fortsatt
For påmelding eller mer informasjon, velg Kurstilbud over. Det er ikke kurs i høstferien, men Folkebadet holder åpent begge helger.
Myklerudbassenget er dessverre fortsatt stengt og med usikkerheten rundt ferdigstillelse kan det fort drøye frem til jul. Derfor tilbyr vi alle som har meldt seg på kurs på Myklerud tilsvarende kurs på Alværn. For å bytte velg Kurstilbud over, ta kontakt med
styret@sjostjerna.com eller møt opp på Alværn torsdag.

13.09.07 Informasjon angående ny svømmesesong
Vi minner om at det er kursstart neste uke (uke 38) i svømmebassengene Sunnaas og Alværn på Nesodden. Faktura til innbetaling blir sendt ut den 15/9 med forfall 20/9.
Om du skulle ha noen spørsmål eller glemt hvilket kurs du/ditt barn er påmeldt, kan du stille det ved å maile
styret@sjostjerna.com eller SMS/ring mob. 45427056 e.kl.16.
Grunnet vedlikehold er det stengt inntil videre på Myklerud.

20.08.07 Velkommen til en ny svømmesesong
Vi beklager forsinkelser med oppdatering av våre nye hjemmesider. Nytt design er foreløpig utsatt, men arbeid pågår.
Alle som tidligere har gått på kurs hos oss og oppga en e-postadresse, vil få tilsendt en infomail om påmelding for ny sesong. Nytt denne sesongen er at påmelding vil gjelde for et helt skoleår. Påmelding gjøres på Kurstilbud og en innbetalingsgiro vil bli sendt til oppgitte e-post/postadresse. Betaling må gjøres før kursstart og bekrefter deltagelse. Om betaling ikke er mottatt før kursstart er ikke kursist garantert plass.
Folkebadet på Sunnaas vil starte opp igjen lørdag 8. september til samme tider som i våres.

14.06.07 Siste innspurt før ferien
Siste Folkebade på lørdager (kl.14-15 og 15-16) blir nå til helga 16/6 og onsdager 20/6 (se nyhet 15.04.07 for tider). Sjøstjerna benytter samtidig anledningen til å takke alle sine medlemmer for en flott sesong. Vi starter opp igjen i september med flere instruktører enn noen gang tidligere.

20.04.07 GRATIS Folkebad Sunnaas denne lørdagen 21/4
Folkebadet fortsetter utover våren, men akkurat denne lørdagen er det gratis inngang. Badevakten har ansvaret for antall besøkende.

15.04.07 Folkebad også ONSDAG kveld og Voksensvømming i mai og juni på Sunnaas
Kom i form før sommeren setter inn!
Folkebad på lørdager fortsetter inntil annen info blir lagt ut her. Fra og med 2.mai har vi 2 nye tilbud på onsdagskveldene i bassenget på Sunnaas:
- Folkebad 2 timer kl.17:00-17:55 og 18:00-18:55.
- Voksensvømming fra kl.19:00-19:55.
Voksensvømming er for ungdom og voksne som vil lære og trene svømming før sesongen starter. Flere av Sjøstjernas livreddere vil være tilstede og lære bort crawl, livredning og Hjerte-Lunge-Redning. Alle er velkomne for veiledning, eller trene på egen hånd om ønskelig.
Betaling er per oppmøte. Folkebadet koster kr.25 for barn og kr.50 for voksne. Voksensvømming koster kr.50 uansett alder. Tilbudet er åpent for absolutt alle, også ikke-medlemmer av Sjøstjerna.

08.04.07 Vårens sesong er snart over
De fleste av våre kurs blir avsluttet i løpet av kommende uke 10-12/4. Torsdagskurset på Alværn hadde stengt basseng en uke i starten og fortsetter derfor en uke lenger t.o.m. 19/4. Vi takker all våre kursister for en innsatsfylt sesong og ønsker velkommen tilbake til høsten. Ny kursoversikt vil legges ut for påmelding før ferien!

05.03.07 Innkallelse til årsmøte i Sjøstjerna SLK mandag kveld 26/3
Alle våre medlemmer er invitert til å delta på Sjøstjernas årsmøte. Forslag som ønskes å bli behandlet må sendes styret minst 2 uker før årsmøtet. Send eventuelle forslag til mail:
styret@sjostjerna.com (om problem med mail ta kontakt på mobil 45427056). Årsberetning og regnskap for 2006 vil bli lagt ut så snart som mulig. Kommer tilbake med tid og sted.

18.02.07 Åpent Folkebad på Sunnaas begge helger i vinterferien
Våre kurs har pause denne uka grunnet vinterferie, men det blir klubbtrening som vanlig for våre eldste på Sunnaas tirsdag kl.19-21. Dessuten blir det egentrening Sunnaas onsdag kl.18-20. Alle som følger kurset Sunnaas onsdager kl.18:30-20:00 er velkomne til å trene.

17.02.07 Hafjelltur med erfaringsutveksling for våre trenere 23-25 mars
Alle våre trenere og sentrale resurser er invitert til en hyggelig tur på fjellet med ski og alpint denne helga.Hytta er stor med hot-tub og badstu. Det er bare å spenne på skia så er du i bakken eller skiløypa. Det blir en egenandel på kr.300 pr. person, som betales til Sjøstjerna SLK, PB 60, 1454 Fagerstrand. Husk å merk betaling med Hafjelltur og ditt navn. Kontonr blir sendt til din mobil.Betaling av egenandel er din påmelding. Sjøstjerna dekker innkjøp av mat og drikke, men ta med penger til heiesekort om du vil stå slalom. Vi vil forsøke å koordinere transport og eventuell henting på togstasjonen i Lillehammer.

13.02.07 For de som trenger fornyet badevakt1-prøve under leietakergruppen
Dvs. de som har tatt badevaktutdannelsen (med det opprinnelige 16 timers badevaktskurs som grunnlag) er det mulig at få fornyet prøven:
Fredag 2. mars 2007 i det store basseng kl. 17.00.

08.02.07 Alværnbassenget er åpent igjen og kurs som normalt
Vi beklager sen varsling av stengt svømmebasseng på Alværn forrige uke. Kommunen har begynt å ta vannprøver annenhver time. Det viste seg at vannet hadde for høye verdier av klor og derfor ble bassenget stengt. Vi fikk beskjed rett før kurzsstart og sendte ut en SMS til alle vår kursister så snart som mulig. Med de nye rutinene for kontroll av vannkvalitet kan nok sen varsling skje igjen. Vi vil gjøre vårt beste for å varsle i tide. I dag er alt i normal drift. Vel møtt til en fin kurskveld!

11.01.07 For alle Sjøstjernas badevakter: badevaktprøve foretas lørdag 20/1 kl.13-14 i Sunnaasbassenget

11.01.07 Våre kurs på Sunnaas og Alvern på torsdag er fulle, men...
...vi har fortsatt ledig plass på våre nye kurstimer på Alvern tirsdager. Betegnelsen A12 betyr at kurset tilsvarer A2 på torsdagene. Tittelen på kurset er Svømmeopplæring og står beskrevet i teksten.
På Myklerud har vi fortsatt god plass på de aller fleste kursene. Her er det også nye kurs på tirsdager hvor tittelen M12 tilsvarer M2 kurset på onsdagene.

02.01.07 Sjøstjerna ønsker alle sine medlemmer et riktig Godt Nyttår
Da nærmer det seg en ny sesong med folkebad og oppstart av vårens kurs. For mer detaljer trykk Kurstilbud og Folkebad i heading.
Sunnaasbassenget åpner igjen onsdag 10/1 med egentrening for Sunnaaskursister.
Tirsdag 9/1 holdes trenermøte i Sunnaasbassenget kl.19-20. Alle instruktører og hjelpetrenere må møte opp denne kvelden.

14.12.06 Siste SUNNAAS FOLKEBAD før jul er 16/12
Årets siste forlkebad i Sunnaasbassenget blir lørdag 16/12. Bassenget er stengt frem til 10/1-07. Første folkebad på nyåret blir derfor lørdag 13/1-07.
Vi ønsker alle våre badende en riktig god jul.

07.12.06 Høstsesongen er over, planlegg vårsesongen nå
I dag er det avslutning på Alværn så er denne sesongen over. Vårsesongen fortsetter med samme tider som i høst med oppstart tirsdag 23.januar (uke 4). Nytt for våren er 2*45minutters tirsdagskurs kl.17:30 og 18:15 på Alværn og Myklerud. For mer informasjon og påmelding se Kurstilbud.
De som gikk på kurs i høst er automatisk påmeldt til våren. Om dette ikke ønskes, trykk kursregistering for avmelding.

20.11.06 Resultater Sjøstjerna svømmestevne på Sunnaasbassenget 18/11
Sjøstjerna takker alle sine 47 deltagere for innsatsen på lørdagens stevne. Ta kontakt med din trener på neste samling for tider.

13.11.06 Vårens kurs er nå lagt ut på Kurstilbud
Det er nå klart for påmelding til vårens kurs. Alle som har fulgt et kurs hos oss i høst er automatisk påmeldte til våren. For kursavmelding bruk kursregistreringssjema.og kryss av for avmelding.

11.11.06 Det blir ikke Folkebad på Sunnaas lørdag 18/11 grunnet svømme- og livredningsstevne
For svømmestevne i Sunnaasbassenget se nyheter under 02.11.06
Til informasjon for allerede påmeldte ungdom (hver og en må selv klare å komme seg til Son, så ta kontakt med en på deltagerlista om du trenger transport):
Vestby Svømme- & Livredningsklubb inviterer til stevne søndag 19. november 2006 i Grevlingen Svømmehall i Son. Trykk her for program.
Tidspunkt for stevnet:  Kl. 11.00 – 17.00.

10.11.06 Sunnaas Folkebad allikevel lørdag 11/11
Instruktørkurset begynner ikke i bassenget før kl.16. Det blir derfor både egentrening fra kl.13-14, og Folkebad kl.14:00-14:55 og 15:00-15:55.

02.11.06 Sjøstjerna arrangerer svømmestevne med livredning for sine kursdeltagere på Sunnaas 18/11
Fjorårest svømmestevne var en stor suksess med stor oppslutning. Vi ønsker også i år å tilby våre kursdeltagere, som kan svømma og er trygge på dypt vann, et stevne. Det er gratis og påmelding gjøres til din trener. Trykk
her for å se program. Barneøvelsene er 25 meter crawl og 25 meter bryst m/henting av ring og ilandføring.

08.09.06 Sjøstjerna tilbyr sine medlemmer hettegensere
Trykk
her for mer informasjon og hvordan du bestiller.