Kurs og trening høst 2016 - vår 2017

KURSDETALJER:

Kurspåmelding for sesongen "høst 2016 - vår 2017" starter natt til mandag 15/8 kl.00:01 (samme uke som skolen starter opp) og gjelder normalt for ett skoleår. Det består av i alt 20 kurstimer á 45 minutter og følger skoleruta med tanke på kursfrie dager:
- kursstart høst er uke 38 med kursfri i høstferien uke 40 (10 kurstimer)
- kursstart vår er uke 2 med kursfri i vinterferien uke 8 (10 kurstimer)
Alle barnekurs holdes med minst en instruktør og to hjelpeinstruktør tilstede, alt etter antall kursdeltakere.
Kurspriser for sesongen høst og vår er kr.2000. For familier med mer enn 2 kursdeltakere gis familierabatt med halv pris (kr.1000) for hver deltaker utover dette. Alle kursdeltakere må være enkeltmedlemmer da familiemedlemskap ikke lenger er tillatt. Obligatorisk enkeltmedlemskap er inkludert i kursprisene.

Under følger en forklaring til våre kurs så det skal bli enklere å velge. På alle våre kurs i Sunnaas-bassenget kreves svømmebriller, tettsittende badedrakt og hårstrikk/badehette for alle med hår som kommer i øynene.

Svømmeopplæring1 har som mål å lære barnet å flyte for egen hjelp, dykke for å hente opp gjenstand fra bunnen av bassenget og hoppe fra kanten av bassenget. Kursist skal ikke kunne svømme for å begynne på kurset, men må ikke være redd for vann. Svømmeteknikker som bryst og crawl vil bli praktisert, men hovedfokus er å bli trygg i vann. Kurset passer best for barn i alderen 5-7 år.
Svømmeopplæring2 har som mål å lære barnet å svømme 25 meter med valgfri svømmeart. Kursisten trenger ikke kunne svømme for å begynne på kurset, men må kunne flyte for egen hjelp, være trygg i vann og kunne enkel selvberging. Det trenes på svømmeteknikker som bryst og crawl. Hensikten med forlenget arm og utførelse av frie luftveier læres. Kurset passer best for barn i alderen 6-9 år.
Svømmeperfeksjonering er en naturlig fortsettelse av Svømmeopplæring2. Kurset har som mål å gjøre kursist til en stabil svømmer som klarer å svømme 200 meter i ett. Kursist lærer å svømme under vann, hoppe og stupe, og blir trent i svømmeartene bryst og crawl. Dessuten blir det noe fokus på vannredning og HLR (hjerte- og lungeredning). Kurset passer best for barn i alderen 7-11 år.
Svømmetrening1 har som mål å gjøre utøver til en god svømmer som klarer å svømme 200 meter bryst og 200 meter crawl i ett. Utøver skal være trygg på dypt vann og ha god kjennskap til svømmeartene bryst og crawl. Livredningsøvelser blir praktisert og HLR (hjerte- og lungeredning) skal læres. Kurset passer best for barn i alderen 8-12 år.
Svømmetrening2 har som mål å trene utøver i svømming og livredning. Det blir fokusert på tekniske øvelser med en god del svømming i alle svømmearter. Utøver skal være en god svømmer (svømmer greit 200 meter) i både bryst og crawl. Livredningsøvelser blir praktisert og HLR (hjerte- og lungeredning) skal trenes. Kurset passer best for barn i alderen 10-14 år.
Livredning m/svømmetrening er for barn og ungdom som kan svømme og vil trene og oppfyller kravene fra Svømmeperfeksjonering2. Her læres og perfeksjoneres svømmearter i forbindelse med livredning. Det legges spesielt vekt på bryst og crawl. Det læres førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke. Treningen bærer preg av stor fysisk aktivitet der deltakeren også skal komme i form. Målet med kurset er å gjøre kursist til en livredder og gir også utøveren mulighet til å delta i stevner. Kurset passer best for ungdom fra 9 år og oppover, voksne er også velkomne til å delta.
Svømmetrening m/livredning er for ungdom som mestrer alle svømmearter og vil trene. Treningsopplegget varierer mellom langsvømming og intervalltrening, samt perfeksjonering ved hjelp av ulike tekniske øvelser. Målet er deltakelse i svømme- og livredningsstevner. Kurset passer best for ungdom fra 12 år og oppover, voksne er også velkomne til å delta.
Voksenkurs crawl er for voksne over 16 år som kan svømme, men ønsker å lære eller videreutvikle crawl som svømmeart. Det blir sterk fokus på linjeholdning med en progresjon der ulike teknikkøvelser kombineres for å lære en effektiv crawl med god pusteteknikk. Dette er et kurs med instruktør.
Voksentrening crawl er for voksne og deltakere på tirsdagskurset som vil trene. Når det er mange i bassenget vil det bli foreslått et opplegg som alle kan følge for at det skal la seg gjøre å ha mange i bassenget samtidig. Treningsopplegget kan variere mellom langsvømming og intervalltrening, samt perfeksjonering ved hjelp av ulike tekniske øvelser.

KURSTIDER:

* betyr kurset er fulltegnet. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset, men kursist havner på venteliste og er ikke sikret plass. Du vil få beskjed om dette på oppgitte e-post. Når det er flere kurs av samme type etter hverandre er det lagt opp til at de med lavest ferdighetsnivå begynner tidligst.
Kurspåmelding gjøres i menyen Registrering til venstre på skjermen.

MYKLERUD
Onsdager, oppstart høst 21/9-16 (vår 11/1-17)
M31: kl.17:15-18:00 Svømmeopplæring1
M32: kl.18:00-18:45 Svømmeopplæring1-2
M33: kl.18:45-19:30 Svømmeopplæring2
M34: kl.19:30-20:15 Svømmperfeksjonering

ALVÆRN
Tirsdager, oppstart høst 20/9-16 (vår 10/1-17)
A21: kl.17:05-17:50 Svømmeopplæring1
A22: kl.17:50-18:35 Svømmeopplæring2
Torsdager, oppstart høst 22/9-15 (vår 12/1-16)
A41: kl.17:15-18:00 Svømmeopplæring1
A42: kl.18:00-18:45 Svømmeopplæring1
A43: kl.18:45-19:30 Svømmeopplæring2
A44: kl.19:30-20:15 Svømmeopplæring2
A45: kl.20:15-21:00 Svømmeperfeksjonering

SUNNAAS (må kunne svømme 200 meter)
Onsdager, oppstart høst 21/9-16 (vår 11/1-17)
S31: kl.17:05-17:50 Svømmetrening1
S32: kl.17:50-18:35 Svømmetrening2
S33: kl.18:35-20:00 Livredning m/svømmetrening
Tirsdager, oppstart høst 20/9-16 (vår 10/1-17)
S21: kl.19:00-21:00 Svømmetrening m/livredning
Torsdager, oppstart høst 22/9-16 (vår 12/1-17)
S41: kl.21:00-22:00 Voksenkurs crawl
S42: kl.21:00-22:00 Voksentrening crawl m/klubben

SUNNAAS Lørdager kl.13:00-14:00
Klubbens time - egentrening livredning og svømming
Denne timen er ikke for lek, men til trening for barn og ungdom som følger kursene S33 og S21.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i kursoppsett avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.