Annet

Bursdagsfeiring eller annet arrangement
er Sjøstjerna behjelpelig med badevakt og svømmehalltilbud. Vi har også flere godkjente strandlivreddere som kan delta på utendørsarrengement relatert til vann. Et typisk ønske er å leie det store Sunnaasbassenget for 1 klokketime fra dør åpnes til dør lukkes. Forutsetning er at alle deltagere er svømmedyktige og trygge på dypt vann, evtuelt er i følge med voksen svømmedyktig. Maks antall i bassenget er rundt 30 personer. Ta kontakt for forespørsel.

Spesialtilpasset kurs
med Sjøstjerna instruktører kan arrangeres. Ingen svømmeferdigheter er nødvendig, men for best utnyttelse av tiden er det en fordel med en mest mulig homogen gruppe. Om barn ikke kan svømme anbefales ikke flere enn 3-5 barn per instruktør avhengig av bassengforholdene. Ta kontakt for forespørsel på pris og sted.

Instruktørkurs
for deg som vil bli trener eller badevakt. Sjøstjerna kan tilby følgende opplæring med godkjente instruktører fra Norges Livredningsselskap (NLS).
- Lærerkurs: opplæring av personer med livredderprøve for opptil 15 personer.
- Badevaktkurs: utdanner personer med ansvar for opp til 30 personer i basseng.

Badevaktutleie
av autoriserte badevakter godkjent for de basseng vi har på Nesodden. Andre klubber som ønsker å drive vannaktiviteter i basseng er pålagt å ha autorisert badevakt tilstede.

Om noe av dette er av interesse, ta kontakt med styret@sjostjerna.com for mer informasjon.