Annet

 

Livredningskompetanse

for deg som skal ha med barn på stranda som leder/lærer, vil bli livredningsinstruktør eller badevakt. Sjøstjerna kan tilby følgende opplæring med godkjente instruktører fra Norges Livredningsselskap (NLS):

- Livredningskompetansekurs: opplæring av personer med livredderprøve for opptil 15 personer.

- Badevaktkurs: utdanner personer med ansvar for opptil 30 personer i basseng.

- Instruktørkurs: for deg som vil bli livredningsinstruktør

Meld fra til styret@sjostjerna.com om dette er av interesse.

 

Strandlivredder

er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Norges Livredningsselskap (NLS), for å bemanne Oslos strender Huk, Ingierstrand og Hvervenbukta med godkjente badevakter. Perioden er fra skoleslutt i juni til skolestart i august. NLS bistår kommunen med godkjente badevakter igjennom bruk av aktive medlemmer i sine kretser og klubber. I forkant av hver sesong arrangerer NLS full opplæring som innebefatter Badevakt1-kurs, DHLR, varslingsrutiner, utendørs søk med svømmetest, førstehjelp med praktiske situasjoner (caser) og faremomenter på de aktuelle strendene. Forutsetning for deltagelse er fylte 18 år, men det er også mulig for yngre (17 år) i rollen som assistent. Det stilles krav til svømmeferdigheter og grad av modenhet.

Dette annonseres som regel i februar/mars på livredning.no.

 

Spesialtilpasset kurs

med Sjøstjerna instruktører kan arrangeres. Ingen svømmeferdigheter er nødvendig, men for best utnyttelse av tiden er det en fordel med en mest mulig homogen gruppe. Ta kontakt for forespørsel på pris og sted.

 

Badevaktutleie

av autoriserte badevakter godkjent for de basseng vi har på Nesodden. Andre klubber som ønsker å drive vannaktiviteter i basseng er pålagt å ha autorisert badevakt tilstede. Om noe av dette er av interesse, ta kontakt med styret@sjostjerna.com for mer informasjon.