Badevakt

Livredning og Beredskap kurs (gamle Badevakt1)
arrangeres i Sunnaasbassenget på Nesodden ved behov med godkjente instruktører.
Meld din interesse til styret@sjostjerna.com for ønske

Strandlivredder
er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Norges Livredningsselskap (NLS), for å bemanne Oslos strender Huk, Ingierstrand og Hvervenbukta med godkjente badevakter. Perioden er fra skoleslutt i juni til skolestart i august. NLS bistår kommunen med godkjente badevakter igjennom bruk av aktive medlemmer i sine kretser og klubber. I forkant av hver sesong arrangerer NLS full opplæring som innebefatter Badevakt1-kurs, DHLR, varslingsrutiner, utendørs søk med svømmetest, førstehjelp med praktiske situasjoner (caser) og faremomenter på de aktuelle strendene. Forutsetning for deltagelse er fylte 18 år, men det er også mulig for yngre (17 år) i rollen som assistent. Det stilles krav til svømmeferdigheter og grad av modenhet.
Meld din interesse til styret@sjostjerna.com for deltagelse - si litt om deg selv, dine relevante meritter og når du er tilgjengelig i sommeren.

Se også www.livredning.no for flere tilbud innen livredning.