Treningstilbud

 

Sjøstjerna ønsker å være en breddeklubb som har et tilbud til barn og ungdom på Nesodden med mulighet til å ha svømming og livredning som sin idrett. Alle skal gis muligheten til å konkurrere og utvikle seg til idrettsutøvere.

Etter hvert som ambisjonene stiger kreves adskillig mer ressurser enn klubben rår over. Kontakt med foreldre blir etter hvert helt nødvendig for organisering av hverdagen med skole, trening og fritid. Foreldre må være villige til å stille opp når det trengs.

Når vi beveger oss opp til nasjonalt nivå må vi søke støtte i kontakt med omliggende klubber og miljøer.

 

Vi vil også ha et lavterskeltilbud der de som bare ønsker trene. For en klubb er dette ofte de viktigste ressursene i form av bidragsytere. De har mer tid og kan utvikle seg til instruktører, badevakter og livreddere. I bunnen er det frivilligheten som gjør at Sjøstjerna kan holde lave deltakelseskostnader og ha et tilbud til alle.

 

Innen all konkurranse er treneren en sentral funksjon. Det er denne som avgjør hvem som passer inn i hvilken gruppe og hvem som skal delta på hvilken konkurranse. Organisering på dette nivået er igjennom en gruppe-inndeling fra laveste D til høyeste A.

Gruppe A er det vi kaller Satsning, B er Rekrutt, og gruppe C og D er Medley som trener mer grunnleggende ferdigheter. For å rykke opp en gruppe vil du bli vurdert av trener. Jo høyer opp du rykker jo større krav stilles til trening og konkurranse.

Felles for alle grupper er stimulering til deltakelse på stevner. Dette skal foregå på utøvers premisser for de yngre, der ingen skal bli presset til å delta. Vi har erfart er at deltakelse i konkurranse er en stor utfordring, men gir en fin mestringsfølelse. Dette er noe barna tar med seg resten av livet.

 

Alle som ønsker å konkurrere på approberte stevner i regi av Norges Svømmeforbund må ha startlisens betalt av svømmeklubben du er medlem av. Denne er obligatorisk for alle som deltar i Satsningsgruppa og inngår i kontingenten.

På alle treninger kreves svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette (klubbhette fås kjøpt av trener). Zoomers, plate og paddels anbefales og blir etter hvert obligatorisk. Se forøvrig anbefalt utstyr og 20% rabatt på Swimshop ved å trykke på logo til venstre.

Alle treninger følger skoleruta med stengt basseng når skolefri.

Grunnet stengt Sunnaasbasseng foregår alle treninger på Bølgen i Drøbak.

 

Organiserte klubbtreninger Rekruttgruppa og Satsningsgruppa på Bølgen i Drøbak

Tirsdag kl.18:00-19:30 (2 baner)
Gruppe B: Organisert trening, trener Trond

 

Tirsdag kl.18:00-19:30 (3 baner med DFI)
Gruppe A: Organisert trening, trener Vadim

 

Torsdag kl.18:00-19:30 (3 baner med DFI)
Gruppe A og B: Organisert trening, trener Vadim

 

 

Beskrivelse 

Rekruttgruppa (gruppe B)

For å gå fra Medley (gruppe C) til rekrutt kreves avgifter som gjelder for satsningsgruppa og man får delta på flere treninger og konkurranser. Avgjørende for en slik overgang er at utøver selv ønsker å trene og konkurrere. Det er trenerne som i samarbeid med utøver/foreldre som tar en slik avgjørelse. Normalt er den basert på tid utøver har på forskjellige distanser, men plasshensyn (antall i de forskjellige gruppene) kan også være medvirkende faktorer for beslutninger. Onsdagstrening deles med 2 baner på treningsgruppa og 2 baner på rekruttgruppa. Denne ordningen gjør det mer praktisk å få til en glidende overgang mellom de forskjellige gruppene. Selv om vi driver med vannaktiviteter ønsker vi ikke vanntette skott mellom gruppene.

 

Satsningsgruppa (gruppe A)

Dette er det høyeste nivået vi har i Sjøstjerna i dag og dekker derfor inn en ganske bred gruppe innen alder og ferdigheter. Det løses ved at banene deles inn etter ferdighet og utholdenhet, noen som igjen gjør at det blir mye å holde orden på for trener. Det kreves derfor en streng disiplin og lydhørhet fra utøvere for å unngå gjentakelser. Dette kan oppleves urettferdig og strengt, men er ment å være til det beste for utøvere som ønsker å bli best. Trener ønsker å se og gi tilbakemelding til den enkelte og må da prioritere dette. Det meste av dette fungerer naturlig da denne gruppen har en variert alderssammensetning der de yngre tar etter de eldre og de eldre oppmuntrer de yngre. Denne spredningen innen ferdigheter og alder har gjort av vi har et unikt miljø i denne gruppen.

Treningene varierer mellom harde intervaller, tunge langøkter og tekniske økter. Hoveddelen er fokusert rundt svømming, men livredningsøvelser vil også bli dekket. Førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke vil bli praktisert. Treningen bærer preg av stor fysisk aktivitet der deltakeren skal komme i form og konkurrere i svømming og livredning. Målet med treningen er å gjøre utøvere til habile konkurransesvømmer og gode livreddere. Passer best for ungdom fra 12 år og oppover, men her er det ferdigheten og treningsviljen som er avgjørende.

 

Klubbens time – UTGÅR grunnet stengt Sunnaas

Denne egentreningstimen er i første omgang for gruppene A og B. Eldre utøvere og styremedlemmer pleier også å benytte denne timen. Før stevner kan dette ofte være en hektisk time og utøver vil da blir prioritert. Timen har normalt en sosial profil med badstue. Foreldre som ønsker å bidra i klubben inviteres til å delta.

 

Folkebadtrening – UTGÅR grunnet stengt Sunnaas

Det holdes normalt av en bane for egentrening under Folkebad, men denne banen er også tilgjengelig for betalende til Folkebadet. Det må derfor vises smidighet og respekt for andre under denne timen, og langsommere svømmere aksepteres i denne banen. Det er de betalende som har førsterett

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.