Treningstilbud for sesongen høst 2018 - vår 2019

Sjøstjerna ønsker å gi barn og ungdom på Nesodden en mulighet til å ha svømming og livredning som sin idrett igjennom våre klubbtreninger. Det betyr å utvikle tekniske ferdigheter i relativt ung alder og øve på de forskjellige svømmeartene. For å begynne på en av gruppene beskrevet under må vedkommende være en habil svømmer som er trygg på dypt vann.

Klubbtreninger er delt opp i grupper etter ferdigheter der A og B er de som deltar på konkurranser og C og D er de som trener grunnleggende ferdigheter. Man begynner alltid i gruppe D og rykker opp etter som ferdigheter og utholdenhet bedres. Undervisningen foregår i Sunnaasbassenget med kvalifiserte trenere. Sesongen følger skoleåret med stengt basseng når skolefri.
For gruppene B, C og D består full sesong av i alt 20 treninger fordelt på to terminer. Høsttermin starter uke 38 (stengt høstferien uke 40) med 10 treninger og vårtermin starter uke 2 (stengt vinterferien uke 8 og påske) med 10 treninger.
For gruppe A (satsningsgruppa) har vi et utvidet treningstilbud med organisert trening tirsdager (2 timer), onsdager (1,5 timer) og torsdager (1,5 timer). I tillegg er det mulighet for egentrening på mandager og lørdager. I alt er det treningsmuligheter i Sunnaasbassenget 10 timer i uka over ca. 40 uker i løpet av en skolesesong.
For å begynne i satsningsgruppa må du først være i gruppe B eller C, for deretter å bli vurdert av trener (kan også maile styret for interesse). Du må ha et klart ønske om å trene og konkurrere.

Pris full sesong gruppe C og D er kr 2000 med 40 minutters organisert trening i uka.
Pris full sesong gruppe B er kr 3000 med 80 minutters organisert trening i uka.
Pris full sesong gruppe A (satsningsgruppa) er kr 3750 med 5 timer organisert trening i uka. Observer at startlisens til NSF inngår i påmledingsavgiften.
Når fler enn to fra samme familie deltar gis det familierabatt på kr 1000.
Det kreves svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette (klubbhette fåes kjøpt av trener). Se også anbefalt utstyr og 20% rabatt på Swimshop ved å trykke på logo.

Klubbtrening Sunnaas onsdager m/oppstart høst 19/9-18 (vår 9/1-19)
S31 gruppe D: kl.17:05-17:45 Svømmetrening1 Svømmetrening1 har som mål å gjøre utøver til en god svømmer som klarer å svømme 200 meter bryst og 200 meter crawl i ett. Dette er en naturlig fortsettelse etter Svømmeperfeksjonering. Livredningsøvelser blir praktisert og HLR (hjerte- og lungeredning) skal læres. Treningen passer best for barn i alderen 8-12 år som er trygge på dypt vann og behersker både bryst og crawl.
S32 gruppe C: kl.17:50-18:30 Svømmetrening2 Svømmetrening2 har som mål å trene utøver i svømming og livredning, og er en naturlig fortsettelse fra gruppe D. Det blir fokusert på tekniske øvelser med en god del svømming i alle svømmearter. Livredningsøvelser blir praktisert og HLR (hjerte- og lungeredning) skal trenes. Passer best for barn i alderen 10-14 år som er en god svømmer i både bryst og crawl.
S33 gruppe B: kl.18:35-20:00 Livredning m/svømmetrening Livredning m/svømmetrening er for barn og ungdom som kan svømme, vil trene og oppfyller kravene fra gruppe C. Her læres og perfeksjoneres svømmearter i forbindelse med livredning med spesielt vekt på bryst og crawl. Det læres førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke. Treningen bærer preg av stor fysisk aktivitet der deltakeren også skal komme i form. Målet med treningen er å gjøre utøver til en livredder og gir denne også mulighet til å delta på stevner. Passer best for ungdom fra 11-16 år.

Klubbtrening Sunnaas tirsdag m/oppstart høst 18/9-18 (vår 8/1-19)
S21 gruppe A: kl.19:00-21:00 Svømmetrening m/livredning Svømmetrening m/livredning er for ungdom som mestrer alle svømmearter, vil trene og oppfyller kravene fra gruppe B. Treningsopplegget varierer mellom langsvømming og intervalltrening, samt perfeksjonering ved hjelp av ulike tekniske øvelser. Målet er deltakelse i svømme- og livredningsstevner. Passer best for ungdom fra 12 år og oppover.

Satsningsgruppa Sunnaas utvidet treningstilbud m/oppstart høst 28/8-17 (vår 8/1-18)
Mandag kl.18:00-20:00 EgentreningFor gruppene A og B uten trener og program. Trening foregår i egen bane under Folkebad/Voksensvøm.
Tirsdag kl.19:00-21:00 Svømmetrening m/livredningSe S21 over.
Onsdag kl.18:30-20:00 Livredning m/svømmetreningSe S33 over.
Torsdag kl.19:30-21:00 Organisert ekstratreningFor gruppene A og B med trener og program. Det blir en god del mengdetrening.
Lørdag kl.13:00-14:00 Klubbens timeEgentreningstime for gruppene A og B. Eldre utøvere og styremedlemmer pleier å møte opp. Timen har en sosial profil med badstue. Foreldre som ønsker å bidra i klubben inviteres til å delta. For de ivrige holdes det av en bane for egentrening under Folkebad kl.14-16, noe som gir mulighet for i alt 3 timer med svømmetrening hver lørdag.

Trykk her for full oversikt alle våre kurstilbud.

Sjøstjerna benytter nå kursportalen tryggivann.no (Norges svømmeforbunds svømmeskole) til påmelding på våre kurs. Påmelding for denne sesongen starter mandag 13/8-18.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i kursoppsett avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.