Trening og konkurranse

Sjøstjerna er en breddeklubb for barn og ungdom på Nesodden. Klubben driver med svømming og livredning. Hos oss får alle muligheten til å konkurrere og utvikle seg til idrettsutøvere.

Vi har følgende tilbud for treninger i det store bassenget på Sunnaas:

-       Medleygruppe (C-parti)

-       Rekruttgruppe (B-parti)

-       Satsningsgruppe (A-parti)

I tillegg vil vi forsøke å opprette en Treningsgruppe som har fokus på svømming og livredning og en voksengruppe (Masters).

Sjøstjerna har fått tildelt følgende treningstider i Sunnaasbassenget til høsten:

-       Mandager kl. 17.00-21.00

-       Onsdager kl. 17.00-21.00

Alle treninger følger skoleruta med stengt basseng når skolefri. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.

Hovedtrener: Vadim Forafonov, flere ganger verdensmester Masters i svømming. Han er tidligere trener for Islands landslag og for Asker svømmeklubb. Vadmin er også hovedtrener for DFI Svømming.

 

Beskrivelse 

Medleygruppe (C-parti)

Navnet medley er hentet fra den klassiske svømmeøvelsen medley som består av alle svømmeartene fly, rygg, bryst og crawl. Målet med dette treningspartiet er å gjøre utøver til en god svømmer som behersker alle svømmearter. I tillegg skal utøveren lære startstup og vendinger. Partiet passer best for barn og ungdom fra 9-13 år.

Utøverne på medleygruppa vil bli stimulert til å delta i konkurranser, men deltagelse skal skje på utøverens premisser. Ingen vil bli presset til å delta i konkurranser hvis de ikke vil. Disse konkurransene kalles uaproberte stevner. Her kan utøveren ikke bli disket hvis den gjør en feil. Ofte er disse stevnene internstevner eller arrangert av klubber i nærmiljøet. Erfaring viser at utøvere som får dette tilbudet i ung alder får god mestringsfølelse og selvtillit.

Hoveddelen er fokusert rundt svømming, men livredningsøvelser vil også bli dekket. Førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke vil bli praktisert

 

Rekruttgruppa (gruppe B)

Rekruttgruppa er for utøvere som ønsker mer trening og som gjerne ønsker å delta i flere konkurranser. Overgangen mellom medleygruppa og rekruttgruppa skjer ofte ved at treneren anbefaler overgang for at utøveren skal få videreutvikling. Overgangen skjer i dialog med foreldrene. Rekruttgruppa trener ofte to eller flere ganger i uken.

Utøverne i rekruttgruppa blir mer spesialisert i de forskjellige svømme- og livredningsøvelsene. De får tilbud om å delta på uaproberte stevner (hvor man ikke kan bli disket hvis man gjør feil) og på aproberte stevner (der utøveren må gjør alt riktig i forhold til svømmeart for ikke bli disket).

Hoveddelen er fokusert rundt svømming, men livredningsøvelser vil også bli dekket. Førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke vil bli praktisert.

 

Satsningsgruppa (gruppe A)

Satsningsgruppa er kubbens høyeste nivå, og dekker derfor inn en ganske bred gruppe innen alder og ferdigheter. Satsningsgruppa trener to eller flere ganger i uken ihhv. Bassenget på Sunnaas og på Bølgen.

Utøverne på satsningsgruppa deltar i konkurranser lokalt og nasjonalt. Det stilles strenge krav til disiplin og lydhørhet fra utøvere. Målet med satsningsgruppa er å gjøre utøvere til habile konkurransesvømmer og gode livreddere. Gruppa passer best for ungdom fra 12 år og oppover, men her er det ferdigheten og treningsviljen som er avgjørende.

Treningene varierer mellom harde intervaller, tunge langøkter og tekniske økter. Hoveddelen er fokusert rundt svømming, men livredningsøvelser vil også bli dekket. Førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke vil bli praktisert.

 

Informasjon til foreldre med utøvere på partiene over

Utøverens ambisjoner vil gi føringer for hvilket parti som er best egnet for å oppnå disse. Deltagelse på de høyeste partiene vil kreve hyppigere oppfølgning fra foreldre. Et godt samarbeid mellom klubb og foreldre er suksessfaktor for trivsel og mestring. 

Klubben er driftet på frivillighet. Det er kun hovedtrener som er lønnet.

Klubben samarbeider med andre klubber om gjennomføring av treninger, stevner og treningsleire – for å nevne noe.

Klubben ønsker å rekruttere instruktører, badevakter og livreddere i egne utøvere. Hvis en utøver ønsker dette så kan klubben legge til rette for dette.

Alle som ønsker å konkurrere på approberte stevner i regi av Norges Svømmeforbund må ha startlisens betalt av svømmeklubben du er medlem av. Lisensen inngår i kontingenten.

På alle treninger kreves svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette (klubbhette fås kjøpt av trener). Zoomers, plate og paddels anbefales og er obligatorisk på rekruttpartiet og på satsningsgruppa. Se forøvrig anbefalt utstyr og 20% rabatt på Swimshop ved å kontakte kurs@sjostjerna.com.

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.