Treningstilbud

Sjøstjerna ønsker å gi barn og ungdom på Nesodden mulighet til å ha svømming og livredning som sin idrett igjennom klubbtreninger. Det betyr å utvikle tekniske ferdigheter i ung alder der alle svømmearter praktiseres. Dette tjener også som basis for all livredning. For å begynne på disse treningene, kreves det at vedkommende må være en habil svømmer som er trygg på dypt vann.

Alle klubbtreninger er inndelt etter ferdigheter og ambisjoner. Vårt høyeste nivå er satsningsgruppa.

 

Gruppe C og D er de som trener grunnleggende ferdigheter, mens A og B er de som deltar i konkurranser. Man begynner alltid i gruppe D og rykker opp etter hvert som ferdigheter og utholdenhet forbedres. All undervisning foregår med kvalifiserte trenere i Sunnaas-bassenget. Gruppe D og C er organisert som kurs – se kurstilbud for detaljer.

Felles for alle grupper er stimulering til deltakelse på stevner. Dette skal foregå på utøvers premisser for de yngre, der ingen skal bli presset til å delta. Vi har erfart er at deltakelse i konkurranse er en stor utfordring for de yngre den første gangen. Bare det å gjennomføre gir mestringsfølelse. Dette er noe barna bærer med seg resten av livet.

Alle skal gis muligheten til å konkurrere og utvikle seg til idrettsutøvere. Etter hvert som ambisjonene stiger kreves adskillig mer ressurser enn klubben rår over. Det betyr at vi er avhengig av foreldre som er villige til å stille opp og hjelpe til når det trengs. Ta kontakt med styret@sjostjerna.com eller en du kjenner i styret for en dialog - vi er på kontinuerlig utkikk etter friske ressurser og bidragsytere. Det er frivilligheten som gjør at vi kan holde lave deltakelseskostnader og ha et tilbud til alle.

 

Gruppe A og B dekker satsning og rekrutering med organiserte treninger tirsdager (1,5-2 timer) og torsdager (2 timer).

For å begynne i Satsningsgruppa må du først være i gruppe B for deretter å bli vurdert av trener. Du må ha et klart ønske om å trene og konkurrere for å delta. Kontakt med foreldre er helt nødvendig for organisering av hverdagen med skole, trening og fritid. Foreldre må være villige til å stille opp når det trengs.

Alle som ønsker å konkurrere på approberte stevner i regi av Norges Svømmeforbund må betale startlisens som må betales av svømmeklubben du er medlem av. Startlisens er obligatorisk for alle som deltar i Satsningsgruppa.

 

På alle treninger kreves svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette (klubbhette fås kjøpt av trener). Zoomers, plate og paddels anbefales og blir etter hvert obligatorisk. Se forøvrig anbefalt utstyr og 20% rabatt på Swimshop ved å trykke på logo til venstre.

Alle treninger følger skoleruta med stengt basseng når skolefri med mindre annen beskjeder gis.

 

Høstsesongen 2021

Treningsprogrammet for ny sesong er oppdatert og klart for påmelding. Velg trening under for informasjon om tider, priser og påmelding. 

Grunnet stengt Sunnaasbasseng fram til oktober foregår alle treninger på Bølgen i Drøbak.

 

Klubbtrening Rekruttgruppa og Satsningsgruppa på Bølgen i Drøbak

Tirsdag kl.18:00-19:30 (2 baner)
Gruppe B: Organisert trening, trener Trond  og Mette

 

Tirsdag kl.18:00-19:30 (3 baner med DFI)
Gruppe A: Organisert trening, trener Vadim fra DFI

 

Torsdag kl.18:00-19:30 (3 baner med DFI)
Gruppe A og B: Organisert trening, trener Vadim

 

Trykk her for påmelding til Rekruttgruppa.

 

Trykk her for påmelding til Satsningsgruppa.

  

Snarvei til påmeldingssiden finner du også ved å trykke Registrering Kurs/trening i meny til venstre.

 

Forklaring 

Rekruttgruppa (gruppe B)

For å gå fra Medley (gruppe C) til rekrutt kreves avgifter som gjelder for satsningsgruppa og man får delta på flere treninger og konkurranser. Avgjørende for en slik overgang er at utøver selv ønsker å trene og konkurrere. Det er trenerne som i samarbeid med utøver/foreldre som tar en slik avgjørelse. Normalt er den basert på tid utøver har på forskjellige distanser, men plasshensyn (antall i de forskjellige gruppene) kan også være medvirkende faktorer for beslutninger. Onsdagstrening deles med 2 baner på treningsgruppa og 2 baner på rekruttgruppa. Denne ordningen gjør det mer praktisk å få til en glidende overgang mellom de forskjellige gruppene. Selv om vi driver med vannaktiviteter ønsker vi ikke vanntette skott mellom gruppene.

 

Satsningsgruppa (gruppe A)

Dette er det høyeste nivået vi har i Sjøstjerna i dag og dekker derfor inn en ganske bred gruppe innen alder og ferdigheter. Det løses ved at banene deles inn etter ferdighet og utholdenhet, noen som igjen gjør at det blir mye å holde orden på for trener. Det kreves derfor en streng disiplin og lydhørhet fra utøvere for å unngå gjentakelser. Dette kan oppleves urettferdig og strengt, men er ment å være til det beste for utøvere som ønsker å bli best. Trener ønsker å se og gi tilbakemelding til den enkelte og må da prioritere dette. Det meste av dette fungerer naturlig da denne gruppen har en variert alderssammensetning der de yngre tar etter de eldre og de eldre oppmuntrer de yngre. Denne spredningen innen ferdigheter og alder har gjort av vi har et unikt miljø i denne gruppen.

Treningene varierer mellom harde intervaller, tunge langøkter og tekniske økter. Hoveddelen er fokusert rundt svømming, men livredningsøvelser vil også bli dekket. Førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke vil bli praktisert. Treningen bærer preg av stor fysisk aktivitet der deltakeren skal komme i form og konkurrere i svømming og livredning. Målet med treningen er å gjøre utøvere til habile konkurransesvømmer og gode livreddere. Passer best for ungdom fra 12 år og oppover, men her er det ferdigheten og treningsviljen som er avgjørende.

 

Klubbens time – UTGÅR grunnet stengt Sunnaas

Denne egentreningstimen er i første omgang for gruppene A og B. Eldre utøvere og styremedlemmer pleier også å benytte denne timen. Før stevner kan dette ofte være en hektisk time og utøver vil da blir prioritert. Timen har normalt en sosial profil med badstue. Foreldre som ønsker å bidra i klubben inviteres til å delta.

 

Folkebadtrening – UTGÅR grunnet stengt Sunnaas

Det holdes normalt av en bane for egentrening under Folkebad, men denne banen er også tilgjengelig for betalende til Folkebadet. Det må derfor vises smidighet og respekt for andre under denne timen, og langsommere svømmere aksepteres i denne banen. Det er de betalende som har førsterett

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.