Svømmeskolen

Svømmeskole på Alværn og Myklerud er åpen for kontinuerlig påmelding på Trygg-i-vann kursportalen. Du må følge denne linken og i "Søk etter aktivitet" velger du

·         Opplæringstype: Alle

·         Kommune: først Viken og deretter Nesodden

Da skal du få opp alle våre aktiviteter og deretter tykker du på "Meld meg på" til ønsket aktivitet. Om du ikke har registret ditt barn i forkant må du gjøre det også, og linke det til deg som foresatt. Når dette er gjort vil ditt barn dukke opp under "Meld meg på" aktivitet.

Du kan finne hvilket kurs som passer ditt barn ved å ta nivåvelgeren. Barna er i vannet alene, sammen med klubbens instruktører. Foreldre kan se på første timen, men ellers ønsker vi at de venter utenfor svømmehallen da det gir barna best utbytte av svømmeopplæringen.

Kursavgift vil bli fakturert månedlig og er satt til 390 kr (ca. 100 kr per kurstime mot tidligere 140 kr). Til gjengjeld er kurstimene redusert til 30 effektive minutter der all tid blir brukt i vannet. Barn blir automatisk påmeldt og fakturert for neste periode inntil dere velger å avslutte. Det er ingen binding. Når krav til kurstrinn er oppnådd blir barn automatisk flyttet opp. Totalt sett betyr dette at vi forsøker holde samme priser som tidligere, men gir dere forhåpentligvis en bedre oppfølging, større fleksibilitet og en mer positiv opplevelse.

Spørsmål angående svømmeskolen rettes til kurs@sjostjerna.com.

 

Viktig informasjon for førstegangsforeldre

På alle kurs anbefales det svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette/hårstrikk. Vi har avtale med swimshop.no der alle våre medlemmer får 20% rabatt. Ta kontakt med kurs@sjostjerna.com for rabattkode.

Det oppfordres til at barn møter mentalt forberedt og opplagt til kurstimen. Det kan være lurt å spise et lett måltid rundt en time før oppstart. Med litt mat i magen er barnet mer opplagt og begynner ikke å fryse så raskt. Fra garderobe opp til svømmehall kan det være kaldt, så et godt håndkle eller badekåpe anbefales. Barn som er syke skal ikke møte til time.

Under undervisningene ønskes ikke foreldre i vannet eller svømmehallen. Dette gjelder for alle kurs, da de holdes med hovedinstruktør og et antall instruktører tilpasset antall barn i vannet.

Vi ønsker ikke bruke tid på land til opprop og regler, så fint om dere som foreldre går igjennom disse reglene med egne barn i forkant av timene:

·         Stille når trener snakker.

·         Dusje og gå på do før svømmingen starter.

·         Ikke løpe på kanten.

·         Ikke hoppe eller stupe fra kanten.

·         Adlyde «alle opp av vannet».

Sjøstjerna har ikke ansvar for garderobe, så vi anbefaler derfor at foreldre følger de mindre barna. Da skal garderobe i henhold til foreldres kjønn benyttes – far og datter bruker herregarderoben. Er det utstyr eller verdier man er redd skal forveksles eller gå tapt, bør man ikke legge det igjen i garderoben.

Våre kurs følger skoleruta med stengt basseng når skolefri.

 

Informasjon om kurstrinn og basseng

Sjøstjerna tilbyr kurs og treninger for barn og ungdom innen livredning og svømming. Vi benytter kurskonseptet fra Norges svømmeforbunds svømmeskole og kursportalen tryggivann.no for påmelding og administrasjon. 

Våre svømmeopplæringskurs skal gjøre barna trygge i vann og lære dem å svømme. Undervisningen foregår i skolebassengene på Alværn og Myklerud med kvalifiserte instruktører. Se Kursbeskrivelse i slutten for detaljert beskrivelse av kursinnhold og ferdighetsnivå.

For barn og ungdom som allerede kan svømme, men ønsker å trene og ha svømming og livredning som sin idrett, har vi flere tilbud for å bringe dem frem til nasjonalt nivå. Ved å trykke her kommer du til våre treningstilbud.

Hval – Skilpadde – Pingvin – Selunge er grunnkurs i stigende progresjon og vil dekkes av kurstilbudet vi har i de tre bassengene Myklerud, Alværn og Sunnaas.

Medley dekker alle svømmearter i videregående opplæring der Sel – Sjøløve – Delfin – Hai inngår.

Alle kurs og treninger i Sunnaasbassenget er delt inn i grupper for å tydeliggjøre en trappemodell der man starter i gruppe C og går gradene frem til gruppe A. Gruppe C kjøres som ordinært kurs og beskrives lenger ned. Gruppe B og A er vår satsning. Trykk her for mer informasjon om treningstilbudet til Satsningsgruppa og Rekrutt.

Treningsgruppa er et nytt tilbud for å holde på ungdom som ikke har mulighet til eller er interessert i å konkurrere. Fokus for denne gruppa blir livredning.

 

Detaljert kursbeskrivelse 

Hval

Dekker kjernefunksjonen dykke. 

·         Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene

·         Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen

·         Holde pusten – dykke mellom beina på en partner

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

 

Skilpadde

Dekker kjernefunksjonen flyte. 

·         Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

 

Pingvin

Dekker kjernefunksjonen gli. 

·         Gli på magen – linjeholdning

·         Gli på ryggen – linjeholdning

·         Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen

·         Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning

·         Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark

·         Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

 

Selungen

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.         

·         Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting

·         Crawlsvømming uten pust

·         Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning

·         Ryggsvømming – linjeholdning – puste

·         Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

 

Selungen crawl (gruppe D)

Fokus er svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert. Deltakere kan- avhengig av nivå - bli stimulert til deltakelse på stevner. Passer best for barn i alderen 8-12 år. Målet er å kunne:

·         svømme crawl 200 meter i ett

·         svømme rygg 200 meter i ett

·         HLR og varsle om hjelp (113)

·         benytte «forlenget arm» med livbøye og redningsline

 

Medley (gruppe C)

Medley er en klassisk svømmeøvelse som består av alle svømmeartene fly, rygg, bryst og crawl. Målet med treningene er å gjøre utøver til en god svømmer som behersker alle svømmearter. Startstup og vendinger vil bli lært. Viktigheten av å konkurrere i ung alder har vist seg avgjørende for i det heletatt å tørre stille i en konkurranse og vi vil derfor stimulere til dette med deltakelse på enkelte stevner i denne gruppen. Deltakere på Medley gis mulighet til å rekrutter til Satsningsgruppa. Dette skjer ved at trener kvalifiser vedkommende i forhold til ferdigheter og treningsvilje. Passer best for barn og ungdom fra 9-13 år.

 

Treningsgruppe (ikke konkurranse) – trykke her for å se utvidet treningstilbud

Barn og ungdom som har gjennomført Medley kurset kan begynne her. I denne gruppa bærer timene prege av mer fysisk aktivitet enn på et vanlig kurs, der deltakere skal komme i form. Treningene vil dreie seg om svømme- og livredningstrening med fokus på teknikker og utholdenhet der svømmearter perfeksjoneres. Svømmeteknikker innen livredning vil bli praktisert. Det læres førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke. Det er ingen form for konkurransepress i denne gruppa og passer for barn fra 11 år og oppover. Det skal også være rom for sosial omgang med lek og moro der vi blander forskjellige alderstrinn og ferdigheter.

 

Rekruttgruppa (gruppe B) og Satsningsgruppa (gruppe A) finner du mer informasjon om her.

 

Voksenkurs crawl

2 baner med Voksenkurs crawl for voksne over 16 år som kan svømme, men ønsker å lære eller videreutvikle crawl som svømmeart. Det blir sterkt fokus på linjeholdning og rotasjon med en progresjon, der ulike teknikkøvelser kombineres for å lære en effektiv crawl med god pusteteknikk. Dette er et kurs med instruktør.

 

Voksentrening crawl

2 baner med Voksentrening crawl m/klubben for voksne og deltakere på tirsdagskurset som vil trene. Det er i utgangspunktet lagt opp til egentrening, men om mange i bassenget vil ett felles opplegg bli foreslått som gjør det mulig med mange i bassenget samtidig. Treningsopplegget kan variere mellom langsvømming og intervalltrening, samt perfeksjonering ved hjelp av ulike tekniske øvelser. 

 

Mer informasjon om Norges Svømmeskole finner dere her.

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.