Kurstilbud for sesongen høst 2018 - vår 2019

Sjøstjerna benytter nå kursportalen tryggivann.no (Norges svømmeforbunds svømmeskole) til påmelding til våre kurs.
Klubbens kurstilbud finner dere på denne linken
Sjøstjernas kurstilbud.
På denne kursportalen må dere opprette en bruker dersom dere ikke allerede har, og all påmelding vil framover skje herfra.

Vi forlenger kurssesongen gjennom en ny kursperiode fra påske til sommeren. For å melde deg på dette velger du et av kursene under.

 

Kurstilbud Alværn torsdag 25/4 til 13/6 2019

A41: kl.17:15-17:55
Hval (Svømmeopplæring1)

A41: kl.17:15-17:55
Skilpadde (Svømmeopplæring2)

A42: kl.18:00-18:40
Skilpadde (Svømmeopplæring2)

A42: kl.18:00-18:40
Pingvin (Svømmeperfeksjonering)

A43: kl.18:45-19:25
Pingvin (Svømmeperfeksjonering)

A43: kl.18:45-19:25
Skilpadde (Svømmeopplæring2)

 

Sunnaas onsdager 24/4 til 19/6 2019

S3 Medley: kl.17:05-18:30
Medley
Dette er Sjøstjernas rekrutteringstilbud til deg som ønsker å videreutvikle svømmeferdighetene utover grunnleggende svømmeopplæring. Dette treningstilbudet vil fukusere på alle fire svømmearter med en målsetting å kunne svømmme 200m medley. For å kunne begynne her, må man være helt trygg på dypt vann, og kunne svømme crawl på et nybegynner-stadium. Denne gruppa vil etterhvert få tilbud om å være med på ulike konkurranser. Tilbudet er primært lagt opp for aldersgruppen 9-13 år.

S31: kl.17:05-17:45
Selunge (Svømmetrening2)
Da dette kurset kjøres i basseng med tre meters dybde, er det et absolutt krav å være trygg på dypt vann før man melder seg på dette kurset.

S32: kl.17:50-18:30
Selunge (Svømmetrening2)
Da dette kurset kjøres i basseng med tre meters dybde, er det et absolutt krav å være trygg på dypt vann før man melder seg på dette kurset.

S33 gruppe A/B: kl.18:30-20:00
Treningsgruppe A/B
Dette tilbudet er for nåværende satsningsgruppe. Vi ønsker gjerne nye medlemmer her, så dersom du behersker de fleste svømmeartene på et begynner-nivå kan dette være noe for deg. Behersker du 200 m medley og ønsker å drive mer med svømming som idrett, er dette definitivt vårt beste tilbud.

 

Kurs informasjon - kurs under er avsluttet, men kan være nyttig informasjon

Sjøstjerna tilbyr kurs og treninger for barn og ungdom innen livredning og svømming. Crawlkurs og crawltrening voksne fortsetter som tidligere.

Våre kurs har samme kjente benevnelsen som tidligere, men i tillegg har vi gitt de kursnavnene til Norges svømmeskole slik at overgangen skal bli så enkel som mulig. En og samme kurstime kan nå bli inndelt i mindre selvstendige grupper på rundt 5 personer med egen instruktør i hver. Svømmeopplæring kan foregå i en gruppe mens perfeksjonering foregår i en annen gruppe. Dette vil også reflekteres i kursoversikten under, der samme kurstime kan kjøre flere kurstyper. Denne inndelingen vil nok først og fremst gjelde våre kurs på Alværn der trykket er størst.

Hval – Skilpadde – Pingvin – Selunge er grunnkurs og vil dekkes av kurstilbudene svømmeopplæring 1/2, svømmeperfeksjonering og svømmetrening 1/2

Sel – Sjøløve –Delfin – Hai er videregående kurs som vil dekkes av klubbens svømmetreningstilbud.

Mer informasjon om Norges Svømmeskole finner dere her:
https://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/#1452765301102-28996824-a2a3

Våre svømmeopplæringskurs skal gjøre barna trygge i vann og lære dem å svømme. Svømmeperfeksjonering tar dette et steg videre der man vil lære flere svømmearter.
Undervisningen foregår i skolebassengene på Alværn og Myklerud med kvalifiserte instruktører. Se Kurs beskrivelse i slutten for detaljert beskrivelse av kurs innehold og ferdighetsnivå.

Full sesong består av i alt 20 kurstimer á 40 minutter fordelt over to terminer.
Høsttermin starter uke 38 (stengt høstferien uke 40) med 10 kurstimer og vårtermin starter uke 2 (stengt vinterferien uke 8 og påske) med 10 kurstimer.
Pris full sesong er kr.2000 med kr.1000 i familierabatt når flere enn to fra samme familie deltar.


Alle kurs holdes med minst en instruktør og et antall hjelpeinstruktører tilpasset antall barn i vannet.
Det anbefales svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette/hårstrikk.
Se også anbefalt utstyr og 20% rabatt på Swimshop ved å velge logo eller link rett under til venstre.
Du gjør Påmelding i Registreringsmeny til venstre. Ved å trykke
her kommer du til våre klubbaktiviteter.

OBS! Påmelding for denne sesongen starter mandag 13/8-18 og følger
skoleruta (stengt basseng når skolefri).

 

Kurstilbud Myklerud onsdag m/oppstart høst 19/9-18 (vår 9/1-19)

M31: kl.17:15-17:55
Svømmeopplæring1 (Hval/Skilpadde)

M32: kl.18:00-18:40
Svømmeopplæring1/2 (Hval/Skilpadde)

M33: kl.18:45-19:25
Svømmeopplæring2 (Skilpadde)

M34: kl.19:30-20:10
Svømmeperfeksjonering (Pingvin)

 

Kurstilbud Alværn tirsdag m/oppstart høst 18/9-18 (vår 8/1-19)

A21: kl.17:05-17:45
Svømmeopplæring1 (Hval/Skilpadde)
Svømmeopplæring
2
(Skilpadde)

A22: kl.17:50-18:30
Svømmeopplæring2 (Skilpadde)
Svømmeperfeksjonering (Pingvin)

 

Kurstilbud Alværn torsdag m/oppstart høst 20/9-18 (vår 10/1-19)

A41: kl.17:15-17:55
Svømmeopplæring1 (Hval/Skilpadde)

A42: kl.18:00-18:40
Svømmeopplæring1 (Hval/Skilpadde)

A43: kl.18:45-19:25
Svømmeopplæring2 (Skilpadde)

A44: kl.19:30-20:10
Svømmeopplæring2 (Skilpadde)
Svømmeperfeksjonering (Pingvin)

A45: kl.20:15-20:55
Svømmeperfeksjonering (Pingvin)

 

Klubbtrening Sunnaas onsdager m/oppstart høst 19/9-18 (vår 9/1-19)

S31 gruppe D: kl.17:05-17:45
Svømmetrening1 (Pingvin)

S32 gruppe C: kl.17:50-18:30
Svømmetrening 2 (Selunge)

S33 gruppe B: kl.18:35-20:00
Livredning m/svømmetrening

 

Tilbud voksne Sunnaas torsdag m/oppstart høst 20/9-18 (vår 10/1-19)

S41: kl.21:00-22:00
Kurs crawl voksne

S42: kl.21:00-22:00
Trening crawl voksne

 

 

Kurs innehold

Svømmeopplæring1 (Hval/Skilpadde)

Dekker kjernefunksjonen dykke.

·         Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene

·         Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen

·         Holde pusten – dykke mellom beina på en partner

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Dekker kjernefunksjonen flyte.

·         Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Svømmeopplæring1 har som mål å lære barnet å flyte for egen hjelp, dykke for å hente opp gjenstand fra bunnen av bassenget og hoppe fra kanten av bassenget. Kursist skal ikke kunne svømme for å begynne på kurset, men må ikke være redd for vann. Svømmeteknikker som bryst og crawl vil bli praktisert, men hovedfokus er å bli trygg i vann. Kurset passer best for barn i alderen 5-7 år.

 

Svømmeopplæring1/2 (Hval/Skilpadde)

ligger et sted mellom Svømmeopplæring1 og Svømmeopplæring2

 

Svømmeopplæring2 (Skilpadde)

Dekker kjernefunksjonen dykke.

·         Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene

·         Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen

·         Holde pusten – dykke mellom beina på en partner

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Dekker kjernefunksjonen flyte.

·         Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Svømmeopplæring2 har som mål å lære barnet å svømme 25 meter med valgfri svømmeart. Kursisten trenger ikke kunne svømme for å begynne på kurset, men må kunne flyte for egen hjelp, være trygg i vann og kunne enkel selvberging. Det trenes på svømmeteknikker som bryst og crawl. Hensikten med forlenget arm og utførelse av frie luftveier læres. Kurset passer best for barn i alderen 6-9 år.

 

Svømmeperfeksjonering (Pingvin)

Dekker kjernefunksjonen gli.

·         Gli på magen – linjeholdning

·         Gli på ryggen – linjeholdning

·         Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen

·         Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning

·         Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark

·         Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Svømmeperfeksjonering er en naturlig fortsettelse av Svømmeopplæring2. Kurset har som mål å gjøre kursist til en stabil svømmer som klarer å svømme 200 meter i ett. Kursist lærer å svømme under vann, hoppe og stupe, og blir trent i svømmeartene bryst og crawl. Dessuten blir det noe fokus på vannredning og HLR (hjerte- og lungeredning). Kurset passer best for barn i alderen 7-11 år.

 

Svømmetrening1 (Pingvin)

Dekker kjernefunksjonen gli.

·         Gli på magen – linjeholdning

·         Gli på ryggen – linjeholdning

·         Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen

·         Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning

·         Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark

·         Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Svømmetrening1 har som mål å gjøre utøver til en god svømmer som klarer å svømme 200 meter bryst og 200 meter crawl i ett. Dette er en naturlig fortsettelse etter Svømmeperfeksjonering. Livredningsøvelser blir praktisert og HLR (hjerte- og lungeredning) skal læres. Treningen passer best for barn i alderen 8-12 år som er trygge på dypt vann og behersker både bryst og crawl.

 

Svømmetrening 2 (Selunge)

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.             

·         Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting

·         Crawlsvømming uten pust

·         Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning

·         Ryggsvømming – linjeholdning – puste

·         Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Svømmetrening2 har som mål å trene utøver i svømming og livredning, og er en naturlig fortsettelse fra gruppe D. Det blir fokusert på tekniske øvelser med en god del svømming i alle svømmearter. Livredningsøvelser blir praktisert og HLR (hjerte- og lungeredning) skal trenes. Passer best for barn i alderen 10-14 år som er en god svømmer i både bryst og crawl.

 

Livredning m/svømmetrening

Livredning m/svømmetrening er for barn og ungdom som kan svømme, vil trene og oppfyller kravene fra gruppe C. Her læres og perfeksjoneres svømmearter i forbindelse med livredning med spesielt vekt på bryst og crawl. Det læres førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke. Treningen bærer preg av stor fysisk aktivitet der deltakeren også skal komme i form. Målet med treningen er å gjøre utøver til en livredder og gir denne også mulighet til å delta på stevner. Passer best for ungdom fra 11-16 år.

 

Kurs crawl voksne

2 baner med Voksenkurs crawl for voksne over 16 år som kan svømme, men ønsker å lære eller videreutvikle crawl som svømmeart. Det blir sterk fokus på linjeholdning og rotasjon med en progresjon der ulike teknikkøvelser kombineres for å lære en effektiv crawl med god pusteteknikk. Dette er et kurs med instruktør.

 

Trening crawl voksne

2 baner med Voksentrening crawl m/klubben for voksne og deltakere på tirsdagskurset som vil trene. Det er i utgangspunktet lagt opp til egentrening, men om mange i bassenget vil ett felles opplegg bli foreslått som gjøre det mulig med mange i bassenget samtidig. Treningsopplegget kan variere mellom langsvømming og intervalltrening, samt perfeksjonering ved hjelp av ulike tekniske øvelser.

 

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i kursoppsett avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.