Kurstilbud

Sjøstjerna tilbyr kurs og treninger for barn og ungdom innen livredning og svømming. Vi benytter kurskonseptet fra Norges svømmeforbunds svømmeskole og kursportalen tryggivann.no for påmelding og administrasjon. 

Klubbens kurstilbud og påmelding gjøres på denne linken Sjøstjernas kurstilbud. På kursportalen må det opprettes en bruker dersom det ikke allerede er gjort. Vær nøye med gyldig mail, da all kommunikasjon fremover vil foregå på denne. 

Våre svømmeopplæringskurs skal gjøre barna trygge i vann og lære dem å svømme. Undervisningen foregår i skolebassengene på Alværn og Myklerud med kvalifiserte instruktører. Se Kursbeskrivelse i slutten for detaljert beskrivelse av kursinnhold og ferdighetsnivå.

For barn og ungdom som allerede kan svømme, men ønsker å trene og ha svømming og livredning som sin idrett, har vi flere tilbud for å bringe dem frem til nasjonalt nivå. Ved å trykke her kommer du til våre treningstilbud.

 

Alle kurs holdes med minst en instruktør og et antall hjelpeinstruktører tilpasset antall barn i vannet. En og samme kurstime er inndelt i mindre selvstendige grupper på 3-5 personer med egen instruktør. Hval kan foregå i en gruppe og Pingvin i en annen. 

Hval – Skilpadde – Pingvin – Selunge er grunnkurs i stigende progresjon og vil dekkes av kurstilbudet vi har i de tre bassengene Myklerud, Alværn og Sunnaas.

Medley dekker alle svømmearter i videregående opplæring der Sel – Sjøløve – Delfin – Hai inngår.

Alle kurs og treninger i Sunnaasbassenget er delt inn i grupper for å tydeliggjøre en trappemodell der man starter i gruppe C og går gradene frem til gruppe A. Gruppe C kjøres som ordinært kurs og beskrives lenger ned. Gruppe B og A er vår satsning.

Treningsgruppa er et nytt tilbud for å holde på ungdom som ikke har mulighet til eller er interessert i å konkurrere. Grunnet steng Sunnaasbasseng inngår dette tilbudet inntil videre i en av de andre klassene. Du velger da den gruppen du aldersmessig hører hjemme i.

 

På alle kurs anbefales det svømmebriller, tettsittende badedrakt og badehette/hårstrikk. Se forøvrig anbefalt utstyr og 20% rabatt på Swimshop ved å trykke på logo til venstre.

Våre kurs følger skoleruta med stengt basseng når skolefri.

 

Høstsesongen 2021

Kursprogrammet for ny sesong er oppdatert og klart for påmelding. Velg kurs under for informasjon om tider, priser og påmelding. 

Grunnet stengt Sunnaasbasseng fram til oktober har vi ikke instruktører til å kjøre kursene tirsdager på Alværn. Alternativet til dette er onsdager på Myklerud.

 

Svømmekurs Myklerud onsdag m/oppstart 22/9 til 1/12 (10 ganger)

M31: kl.17:35-18:15
Hval
Skilpadde

M32: kl.18:35-19:15
Pingvin
Selungen  

M33: kl.19:35-20:15
Medley  

 

Svømmekurs Alværn torsdag m/oppstart 23/9-2/12 (10 ganger)

A41: kl.17:15-17:55
Hval

A42: kl.18:00-18:40
Skilpadde

A43: kl.18:45-19:25
Pingvin

A44: kl.19:30-20:10
Selungen

A45: kl.20:15-20:55
Medley

 

Trening svømming og livredning Bølgen tirsdag m/oppstart 21/9-30/11 (10 ganger)

Gruppe B: kl.18:00-19:30 (2 baner)
Rekruttgruppa

Gruppe A: kl.18:00-19:30 (3 baner sammen med DFI)
Satsningsgruppa

Satsningsgruppa har også treninger på Bølgen torsdager – trykk her for mer informasjon.

 

Snarvei til påmeldingssiden finner du også ved å trykke Registrering Kurs/trening i meny til venstre.

 

Forklaring 

Hval

Dekker kjernefunksjonen dykke. 

·         Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene

·         Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen

·         Holde pusten – dykke mellom beina på en partner

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

 

Skilpadde

Dekker kjernefunksjonen flyte. 

·         Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste

·         Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning

·         Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

 

Pingvin

Dekker kjernefunksjonen gli. 

·         Gli på magen – linjeholdning

·         Gli på ryggen – linjeholdning

·         Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen

·         Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning

·         Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark

·         Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

 

Selungen

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.         

·         Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting

·         Crawlsvømming uten pust

·         Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning

·         Ryggsvømming – linjeholdning – puste

·         Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

 

Selungen crawl (gruppe D) – UTGÅR og dekkes inn av Medley

Fokus er svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert. Deltakere kan- avhengig av nivå - bli stimulert til deltakelse på stevner. Passer best for barn i alderen 8-12 år. Målet er å kunne:

·         svømme crawl 200 meter i ett

·         svømme rygg 200 meter i ett

·         HLR og varsle om hjelp (113)

·         benytte «forlenget arm» med livbøye og redningsline

 

Medley (gruppe C)

Medley er en klassisk svømmeøvelse som består av alle svømmeartene fly, rygg, bryst og crawl. Målet med treningene er å gjøre utøver til en god svømmer som behersker alle svømmearter. Startstup og vendinger vil bli lært. Viktigheten av å konkurrere i ung alder har vist seg avgjørende for i det heletatt å tørre stille i en konkurranse og vi vil derfor stimulere til dette med deltakelse på enkelte stevner i denne gruppen. Deltakere på Medley gis mulighet til å rekrutter til Satsningsgruppa. Dette skjer ved at trener kvalifiser vedkommende i forhold til ferdigheter og treningsvilje. Passer best for barn og ungdom fra 9-13 år.

 

Treningsgruppe (ikke konkurranse) – trykke her for å se utvidet treningstilbud

Barn og ungdom som har gjennomført Medley kurset kan begynne her. I denne gruppa bærer timene prege av mer fysisk aktivitet enn på et vanlig kurs, der deltakere skal komme i form. Treningene vil dreie seg om svømme- og livredningstrening med fokus på teknikker og utholdenhet. Svømmearter perfeksjoneres og man begynner å svømme lengere distanser. Svømmeteknikker innen livredning vil bli gjennomgått og praktisert. Det læres førstehjelp, HLR (hjerte- og lungeredning) og redning av dukke. Det er ingen form for konkurransepress i denne gruppa. Passer for alle fra 11 år og oppover og er et tilbud for de som faller utenfor konkurranse delen, men ønsker å trene svømming og livredning. Det skal også være rom for lek og moro i denne gruppa.

 

Rekruttgruppa (gruppe B) og Satsningsgruppa (gruppe A) finner du mer informasjon om her.

 

Voksenkurs crawl – UTGÅR grunnet stengt på Sunnaas

2 baner med Voksenkurs crawl for voksne over 16 år som kan svømme, men ønsker å lære eller videreutvikle crawl som svømmeart. Det blir sterkt fokus på linjeholdning og rotasjon med en progresjon, der ulike teknikkøvelser kombineres for å lære en effektiv crawl med god pusteteknikk. Dette er et kurs med instruktør.

 

Voksentrening crawl – UTGÅR grunnet stengt på Sunnaas

2 baner med Voksentrening crawl m/klubben for voksne og deltakere på tirsdagskurset som vil trene. Det er i utgangspunktet lagt opp til egentrening, men om mange i bassenget vil ett felles opplegg bli foreslått som gjør det mulig med mange i bassenget samtidig. Treningsopplegget kan variere mellom langsvømming og intervalltrening, samt perfeksjonering ved hjelp av ulike tekniske øvelser. 

 

Mer informasjon om Norges Svømmeskole finner dere her.

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer avhengig av belegning og tilgang på bassengtid.