Om oss

Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb ble stiftet 18. oktober 1989 med formål å fremme sunn idrett gjennom samarbeid og kameratskap.
Vi er en ideell organisasjon basert på dugnad og frivillighet. Et styre bestående av ungdom og voksne driver klubben.
Sjøstjerna er medlem av både Norges Livredningsselskap (NLS) og Norges Svømmeforbund (NSF).

Vi har opplæring innen livredning og svømming, og ønsker tidlig å stimulere barn til å konkurrere. Derfor er Sjøstjerna med på flere stevner i året innen både svømming og livredning. Sjøstjerna er i dag dominerende innen Livredningsmiljøet for ungdom i Norge med deltakelse i NM, EM og VM. Den største forskjellen på livredning i forhold til svømming er at man skal kunne redde noen som er i ferd med eller har forulykket i vann. Derfor må all ungdom kunne Hjerte-Lunge-Redning, førstehjelp og ha opplæring i ulykkessituasjoner ved siden av å kunne svømme.

Det er viktig å se helheten i de aktivitetene Sjøstjerna driver. De består av en klubbdel og en kursdel som blir knyttet sammen av våre instruktører og hjelpetrenere. Vi kan tilby kursdeltakere kontinuitet fra å lære og svømme til å ende opp som profesjonelle livreddere. Kursaktiviteten er helt essensiell for rekruttering til livredning, og en viktig stimulering for eldre utøvere til å videreutvikle seg som instruktører.

Klubben holder kurs for barn, ungdom og voksne i vanntilvenning, svømmeopplæring, svømmeperfeksjonering og livredning i svømmehallene på Alværn, Myklerud og Sunnaas. De som følger våre mest krevende kurs får tilbud om egentrening til flere timer i uken. Det er alltid noen av våre erfarne svømmere på egentreningstimene som kan veilede de yngre.

Hvert år utdanner vi flere ungdommer til nye instruktører. Det er disse sammen med de mer erfarne som kjører våre kurs for barna. Dette gir en fin blanding av erfaring og trygghet med initiativ og pågangsmot. Det er flott å se hvordan en famlende og søkende ungdom utvikler seg til en myndig og trygg instruktør. Alle våre instruktører er også godkjente badevakter og flere har sommerjobb som badevakt på Oslostrendene Huk, Ingjerstrand og Hvervenbukta.

Ved siden av alle disse aktivitetene driver Sjøstjerna Folkebadet på Nesodden lørdager og mandager med egne badevakter. Vi har også utleie av badevakter og tilbyr kurs igjennom Norges Livredningsselskap (NLS) for opplæring av badevakter og instruktører. Vi har kompetanse i å kjøre badevakt- og lærer-kurs for godkjenning til å ha med barn i svømmehall og på strand, og kan også avholde den årlige livredningsprøven.

For mer informasjon om våre aktiviteter, velg emne i toppmenyen eller kontakt oss på styret@sjostjerna.com. Gjør Sjøstjerna til din grasrotmottaker på www.grasrotandelen.no eller hos din kommisjonær ved å oppgi Sjøstjerna eller org. nr. 994 949 225.