Sjøstjerna SLK - MEDLEMSREGISTRERING

Medlemskap er obligatorisk for kursdeltagelse i regi av Sjøstjerna. Ved kursregistrering er medlemskap inkludert og du behøver ikke fyllet ut skjema under.
Om flere familiemedlemmer må hver og en registreres enkeltvis på eget navn. Ved registrering av flere medlemmer er det enklest å gjøre følgende:
- Fyll ut alle felter og trykk "Send skjema"
- Når kvitteringssjermen kommer opp trykk "Tilbake til medlemsregistreringsskjema"
- Endre kun navn og fødselsdato (evt. mail/mobil for beskjeder)
Fyll ut alle felter merket *.

Medlemskap endres i år fra å gjelde et skoleår til å gjelde et kalenderår. De som hadde medlemskap fra forrige sesong (vår 2018) har medlemskap frem til 31.12.2018. Medlemskap koster kr 100 for enkeltmedlem uansett når i sesongen medlemskap tegnes.


Har du spørsmål om påmelding eller kommentarer til denne siden send en mail til styret@sjostjerna.com.