Siste nyheter

 

14.02.2022 – Ordinær vårsesong for svømmekurs er over

Vi har fortsatt stor aktivitet på klubbnivå, men den ordinære kurssesongen er over. Våre sider blir oppdatert med ny sesong før ferien og høstens svømmekurs blir lagt ut rundt skolestart. De som gikk på kurs denne våren har fortrinnsrett.

 

 

14.02.2022 – Innkalling til Årsmøte i Sjøstjerna SLK for 2021

Styret innkaller herved til Årsmøte i Sjøstjerna SLK onsdag 16. mars. 2022. Årsmøtet avholdes på Alværn ungdomsskole, Bleksliveien 1, 1453 Bjørnemyr.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret@sjostjerna.com senest onsdag 2.mars på denne mallen.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på sjostjerna.com (menyvalg Årsmøte).

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sjøstjerna SLK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sjøstjerna SLK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sjøstjernas lov (menyvalg Vedtekter). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sjøstjerna SLK kontaktes på sjostjerna.com.

 

 

19.01.2022 – Kursstart denne uka

All kursaktivitet på Myklerud og Alværn starter denne uka.

Vi vil fortsatt forsøke holde en viss avstand i garderober. På Myklerud venter de som skal på kurs til fem på halv. På Alværn veksler vi mellom 2 jente og 2 gutte garderober.

Det oppfordres til at barnet møter mentalt forberedt og opplagt til kurstimen. Det er en fordel å spise ett lett måltid en snau time før oppstart. Med litt mat i magen er barnet mer opplagt og begynner ikke å fryse så raskt.

Barnet bør ha vært på toalettet før kurstimen begynner.

Fra garderoben opp til svømmehallen kan det være litt kaldt, så stort håndkle eller badekåpe anbefales.

Det er en fordel med tettsittende badetøy og svømmebriller, og bruk badehette/hårstrikk om langt hår.

Barn som er syke skal ikke møte til time.

 

 

12.01.2022 – Kursstart utsatt

Det er stort frafall blant våre instruktører grunnet dagens karanteneregler og vi har derfor besluttet å utsette kursstart med en uke på Myklerud og Alværn.

 

 

09.01.2022 – Kursstart vårsesongen 2022

Sjøstjerna ønsker alle sine medlemmer et riktig godt nyttår. Vi starter opp kursaktivitet på Myklerud og Alværn til uka. Da det kun ble 9 kursuker forrige sesong vil vi forsøke å avholde 11 kursuker denne sesongen. Vi er prisgitt at kommunen klarer å holde skolebassengene åpne.

 

Om du lurer på kurstider eller vil melde deg på kurs kan du følge denne linken: https://www.tryggivann.no/finnkurs.aspx. I "Søk etter aktivitet" velger du Opplæringstype: «Alle» og Kommune: «Nesodden». Om kurset du ønsker å melde deg på er fullt, kan du velge venteliste kurs eller sende en mail til kurs@sjostjerna.com.

 

 

15.11.2021 – Sunnaas svømmehall åpning utsatt igjen

Under vedlikehold av Sunnaas svømmehall er det fremkommet strukturelle skader der noe av rammeverket må fjernes og støpes opp igjen. Det gjør at åpning blir utsatt til nærmere sommeren om alt går etter planen.

På den positive siden er kommunen i dialog med Sunnaas om etablering av en avtale som gir publikum langt mer adgang til svømmehallen med åpent folkebad i helger og på dagtid.

 

 

Følg med på denne nyhetssiden for siste oppdaterte informasjon om bassenger, stengninger og utsettelser!