Siste nyheter

 

15.11.2021 – Sunnaas svømmehall åpning utsatt igjen

Under vedlikehold av Sunnaas svømmehall er det fremkommet strukturelle skader der noe av rammeverket må fjernes og støpes opp igjen. Det gjør at åpning blir utsatt til nærmere sommeren om alt går etter planen.

På den positive siden er kommunen i dialog med Sunnaas om etablering av en avtale som gir publikum langt mer adgang til svømmehallen med åpent folkebad i helger og på dagtid.

 

 

Følg med på denne nyhetssiden for siste oppdaterte informasjon om bassenger, stengninger og utsettelser!